Strona główna

Akordeon dla grających – Jakub Zimończyk

Ambasada Muzyki Tradycyjnej zaprasza wszystkich chętnych do nauki gry na akordeonie lub harmonii trzyrzędowej z Jakubem Zimończykiem

Luty 2018

Klub Małego Konszabelanta

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych i ich opiekunów w Krakowie

Zimowo-wiosenny sezon warsztatów tanecznych

Cykliczne warsztaty z Grzegorzem Ajdackim

Psałterz polski / Co za przyczyna tego zamieszania?

„Psałterz polski / Co za przyczyna tego zamieszania” to pierwszy z cyklu koncertów muzyki dawnej w ramach Festiwal Nowe Epifanie.

Gry i zabawy z wiejskiego podwórka z Kapelą Niwińskich

Służewski Dom Kultury zaprasza w sobotnie południe na dwa karnawałowe wydarzenia równoległe dla rodzin

Baraban – warsztaty z Pawłem Nowickim

Ambasada Muzyki Tradycyjnej zaprasza na dwudniowe warsztaty gry na barabanie

Kujawiak – warsztaty tańca

Warsztaty kujawiakowe w Poznaniu poprowadzi Monika Kuś

Konkurs Stara Tradycja 2018 – zgłoszenia

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata ogłasza nabór zgłoszeń do ósmej edycji Konkursu Stara Tradycja odbywającej się podczas fesyiwalu w Warszawie – 24–28 kwietnia

Odkryj swój głos!

Cykliczne warsztaty głosowe z Katarzyną Dorotą w Krakowie

Klub Małego Konszabelanta

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych i ich opiekunów w Krakowie

Zimowo-wiosenny sezon warsztatów tanecznych

Cykliczne warsztaty z Grzegorzem Ajdackim