Przejdź do głównej zawartości strony

Z okazji finału projektu Laboratorium Zabaw Tradycyjnych 2023 (edycja I – pilotażowa) zapraszamy do zapoznania się i korzystania z materiałów powstałych w trakcie jego realizacji.

Projekt był realizowany od czerwca 2023 roku przez Forum Muzyki Tradycyjnej oraz dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska, edycja 2023. Jego celem było badanie właściwości polskich zabaw tradycyjnych w ujęciu terapeutycznej i rozwojowej pracy z dziećmi. W sierpniu bieżącego roku miało miejsce sympozjum skierowane do osób pracujących z dziećmi w różnych dziedzinach. Uczestniczki i uczestnicy sympozjum poznawali w sposób doświadczalny wybrane zabawy, wyliczanki i tańce tradycyjne, które następnie mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Ponadto, sześć specjalistek reprezentujących dziedziny: rytmiki, muzykoterapii, psychologii, pedagogiki, terapii, rewalidacji i logopedii badało w swoich środowiskach pracy walory i sposoby zastosowania wybranych zabaw tradycyjnych. Wnioski zebrane podczas pracy ekspertek nad wykorzystaniem zabaw wraz z materiałami upowszechniającymi owe zabawy (karty pracy, nagrania, podkasty) stanowią owoce projektu, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W roli ekspertek specjalizujących się w wybranych dziedzinach pracy z dziećmi znalazły się: Magdalena Borek, Dominika Dopierała, Karolina Idkowiak, Jolanta Kosicka, Anna Meina oraz Joanna Tomkowska. Projekt opracowały merytorycznie oraz zrealizowały edukatorki w obszarze muzyki tradycyjnej o kompetencjach w dziedzinach etnologii, psychologii dziecięcej i animacji: Marta Domachowska, Marta Urban-Burdalska oraz Karolina Ociepka, która jest jednocześnie inicjatorką projektu. Przebieg działania koordynowała Katarzyna Rosik.

Karty zabaw – zawierają: przebieg zabaw, zapis towarzyszących im tekstów oraz informacje o źródle i możliwych wariantach przeprowadzenia danej zabawy. Ponadto karty rozbudowane są o analizy eksperckie, które stanowią odniesienia do sposobu wykorzystania zabaw w dziedzinach: rytmiki, muzykoterapii, psychologii, pedagogiki, terapii, rewalidacji i logopedii.
muzykatradycyjna.pl/dla-edukatorow/materialy

Nagrania audio – zabawy, tańce i wyliczanki, które korespondują z wyżej wspomnianymi kartami pracy. Nagrania zostały zarejestrowane w taki sposób, aby mogły być używane do prowadzonych zabaw. Dzięki temu możesz je pobrać i od razu wykorzystać w swojej pracy z dziećmi.

Podkasty – rozmowy z ekspertkami zaproszonymi do udziału w projekcie. Stanowią one podsumowanie ich doświadczenia w zakresie włączenia polskich zabaw tradycyjnych w obszar dziedzin pracy z dziećmi, w których się specjalizują.

► Język powie nam wszystko o pacjencie — rozmowa z logopedką
Posłuchaj!

► Łączność przez zmysły — rozmowa z terapeutką behawioralną
Posłuchaj!

► Żywe doświadczenie dziedzictwa — rozmowa z pedagożką przedszkolną Montessori
Posłuchaj!

► Ciało jako źródło muzyki i jej przedłużenie — rozmowa z muzykoterapeutką Nordoff-Robbins
Posłuchaj!

► Otworzyły mi się oczy wyobraźni — rozmowa z nauczycielką rytmiki
Posłuchaj!

► Bawcie się na całego! — rozmowa z psychoterapeutką systemową
Posłuchaj!

Więcej podkastów za chwilę!

Bibliografia
muzykatradycyjna.pl/do-czytania/laboratorium-zabaw-tradycyjnych-poleca…

O projekcie
muzykatradycyjna.pl/do-czytania/laboratorium-zabaw-tradycyjnych/

Relacja z warsztatów (sierpień 2023)
muzykatradycyjna.pl/do-czytania/laboratorium-zabaw-tradycyjnych-relacja-z-warsztatow/


Realizatorki i realizator projektu:

Karolina Ociepka – językoznawczyni (UAM), menedżerka i animatorka kultury (Łotewska Akademia Kultury), autorka scenariuszy spektakli i koncertów dla dzieci, aktorka teatru opowieści i muzykantka – gra na polskich bębnach tradycyjnych. Pomysłodawczyni i współtwórczyni „Teatru Mozaika”, programu edukacji regionalnej „Alfabet Tradycji”, cyklu „Pograjki – interaktywne koncerty w Bramie Poznania” oraz innych inicjatyw wspierających dzieci i osoby pracujące z dziećmi w dostępie do polskiej kultury tradycyjnej.

Marta Urban-Burdalska – psycholożka (UMCS), edukatorka, trenerka warsztatu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej oraz w gabinecie. Realizuje warsztaty rozwojowe, psychoedukacyjne, uważnościowe dla dzieci, młodzieży, rodziców, edukatorów i wychowawców. Tworzy programy i projekty w obszarze muzyki tradycyjnej, m.in. Rodzinne Ognisko Tradycji Muzycznych w Olsztynie, Fundacja „Muzyka Jest Nieskończona”, „Introit”, „Kim jesteś? Jestem muzyką”. „Ciało jako instrument”.

Marta Domachowska – etnolożka (UMK), uczennica wiejskich śpiewaczek, tancerzy i muzykantów, edukatorka w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Prowadzi zajęcia edukacyjne, warsztaty taneczne i spotkania śpiewacze dla dzieci i dorosłych, warsztaty tradycyjnych zabaw dziecięcych dla nauczycieli i animatorów oraz imprezy umuzykalniające dla rodzin. Współzałożycielka grupy „n obrotów” i Forum Muzyki Tradycyjnej, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Marcin Żytomirski (koordynacja administracyjno-finansowa) – prezes Stowarzyszenia Dom Tańca, współtwórca Ambasady Muzyki Tradycyjnej, członek zarządu FMT. Animator kultury, twórca i koordynator projektów, miłośnik tradycji muzycznych i tanecznych centralnej Polski. Inspirator i organizator Taborów Domu Tańca. Skrzypek w kapeli Tęgie Chłopy. Autor piosenek.

Zaproszone ekspertki:

Magdalena Borek – pedagożka specjalna, neurologopedka, terapeutka behawioralna, trenerka oświatowa. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Sheffield Hallam w Anglii – specjalizacja w zakresie autyzmu „Edukacja dzieci i młodych ludzi z autyzmem” (Education of Children and Young People with Autism). Na co dzień pracowniczka poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutka dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju i zachowania oraz zaburzeniami tikowymi i lękowymi; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Dominika Dopierała – muzyk i certyfikowana muzykoterapeutka. Absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie. Autorka publikacji z zakresu muzykoterapii, prowadzi szkolenia i superwizje dla muzyków, muzykoterapeutów i specjalistów z dziedzin pokrewnych. W 2016 roku Dominika założyła Fundację Nordoff Robbins Polska, wspierającą rozwój dziedziny muzykoterapii w Polsce. W ramach Fundacji prowadzi otwarte sesje muzyki, które są okazją do spotkań niezwiązanych ze sobą grup społecznych. Celem sesji, prowadzonych w przestrzeniach publicznych, jest budowanie poczucia więzi wśród lokalnych społeczności, a także edukacja społeczeństwa na temat różnorodności jego członków i członkiń.

Karolina Idkowiak – psycholożka (absolwentka psychologii UAM w Poznaniu), psychoterapeutka systemowa (w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej). Prowadzi praktykę terapeutyczną, pracując głównie z osobami dorosłymi. Kocha metafory i opowieści. Klientów zapewnia, że w jej gabinecie jest ekspert, ale nie jest nim ona. Lubi pracę z lękiem i twierdzi, że można się z nim dogadać. Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Zapalona edukatorka domowa, która łapie wiatr w żagle aplikując aktualną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i neurodydaktyki. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała realizując szereg projektów artystycznych (m. in. w ramach stypendium MKiDN).

Katarzyna Rosik – graficzka (UMK), uczennica wiejskich muzykantów, śpiewaków i tancerzy, badaczka kultury muzycznej wsi. Prowadzi warsztaty gry na bębenku i spotkania śpiewacze. Gra w kapelach Katarzyny Zedel i Wiesławy Gromadzkiej. Współtworzy projekty i wydarzenia w miastach i na wsiach. Członkini Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Forum Muzyki Tradycyjnej i Stowarzyszenia Dom Tańca. Członkini Rady Akademii Kolberga. Redaktorka portalu muzykatradycyjna.pl. Realizatorka projektu posag.info.

Jolanta Kosicka – mioterapeutka, logopedka, pedagożka, wokalistka, chórzystka, fagocistka, terapeutka mowy, założycielka „Mówki Sztuki”. Pasjonuje się uważnym i kompleksowym podejściem do dykcji, stosując w terapii różne techniki pracy manualnej. W pracy z pacjentami bazuje na wiedzy nabytej podczas licznych kursów z zakresu mioterapii, fizjoterapii, logopedii, emisji głosu, ortodoncji. W terapii mowy duży nacisk kładzie na układ mięśniowy człowieka, jego postawę ciała, nawyki oraz podejście psychologiczne do własnego głosu. Łamie stereotyp, że do logopedy chodzą tylko dzieci. Uważa, że w każdym wieku można poprawić jakość i komfort swojego mówienia. Dzika wielbicielka Tatr, Festiwalu Ethno Port, książek, sudoku i kawy.

Anna Meina – magister sztuki, absolwentka Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz podyplomowych Studiów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Elementami Metody Marii Montessori w Łodzi. W 2016 roku ukończyła z międzynarodowym dyplomem w Warszawie kurs Polskiego Instytutu Montessori dla nauczycieli Montessori na poziomie przedszkola. Od 12 lat dyrektorka i założycielka Przedszkola im. Marii Montessori w Toruniu; autorka koncepcji i scenariuszy warsztatów oraz działań edukacyjno-artystycznych, skoncentrowanych na kreatywnej edukacji. Koordynatorka projektów z zakresu edukacji artystycznej, a także lokalnych inicjatyw na lewobrzeżu Torunia. Prywatnie: podążająca filozofią Montessori mama, uwielbiająca podróże, taniec i śpiew.

Joanna Tomkowska – nauczycielka dyplomowana rytmiki oraz kształcenia słuchu w klasach I-III PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie, ekspertka MEN do spraw awansu zawodowego oraz ekspertka CEA (organizacja sprawująca nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi w Polsce). Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w specjalności: rytmika, a następnie studium wychowania muzycznego Carla Orffa. Prowadzi autorskie warsztaty metodyczne doskonalące nauczycieli szkół ogólnokształcących oraz nauczycieli przedszkoli. Współautorka podstawy programowej dla przedmiotu: Podstawy rytmiki oraz wielu materiałów edukacyjnych w tym zakresie.


Realizacja projektu:
Forum Muzyki Tradycyjnej

Partnerzy:
– Teatr Mozaika (Poznań)
mozaikadzieciom.pl
facebook.com/mozaikadzieciom
– Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
etnomuzeum.pl
facebook.com/etnomuzeum.torun
– Alfabet Tradycji
alfabettradycji.pl
– Mały Kolberg
malykolberg.pl
facebook.com/malykolberg
– Fundacja „Muzyka Jest Nieskończona”
facebook.com/MuzykaNieskonczona
– Fundacja Prymus
facebook.com/prymusbukwald
– Centrum społeczno-kulturalne w Złotorii k. Torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023

Dziękujemy Fundacji Prymus z Bukwałdu za użyczenie przestrzeni do nagrań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij