Strona główna

Radomska Szkoła Tradycji – spotkanie w Zakrzewie

Warsztaty dla dzieci, spotkanie wspomnieniowe, potńacówka

Listopad 2018

Konferencja z okazji Jubileuszu Profesora Jana Adamowskiego

Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferen...

Tańce miejskie i podmiejskie

Zapraszamy na spotkania z tańcami miejskimi i podmiejskimi z bliższej lub dalszej przeszłości naszych przodków. Prowadzenie – Piotr Zgorzelski

Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Wystąpią Teresa Mirga, zespół Pogranicze z Szypliszek, kapela Brodów, kapela Niwińskich i inni

Warsztaty tańców tradycyjnych – sezon jesień-zima 2018

Cykliczne warsztaty tańców tradycyjnych w Warszawie. Prowadzenie – Grzegorz Ajdacki

Towarzystwo Śpiewacze Kraków

Spotkania mające na celu wspólne śpiewanie pieśni odpowiednich dla określonego momentu roku liturgicznego

Sto pociech z muzyki

Zajęcia są zaproszeniem do śpiewania, wplatania muzyki w zabawę i wspólnie spędzany z dzieckiem czas

Śpiewany różaniec za duszę Macieja Kazińskiego

Zapraszamy w niedzielę do Kościoła Pokamedulskiego na Bielany na mszę i śpiewany różaniec w intencji Macieja Kazińskiego

Czecio Zbunszyńsko Potańcówka na Dechach

Serdecznie prosimy wszyskich co chcum, by przyśli do sali, cuo jezd wef Zbunszyńskim Centrum Kultury wef piuntek, 23 listuopada na ósmóm na wieczór

Jesienna edycja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata

Zapraszamy na Jesienną edycję festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, która odbędzie się w dniach 23–25 listopada 2018 roku w Warszawie