Strona główna

9. Klub Tyndyryndy w Kazimierzu

Zabawy taneczne, warsztaty i targowisko instrumentów przy 50. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza do udziału w konkursie na budowę instrumentów ludowych. Zgłoszenia od 15 maja do 28 września

Pieśni Bagien

Muzyka tradycyjna Polesia białoruskiego, ukraińskiego i polskiego

XXIV Festiwal „Pieśń Naszych Korzeni”

Tematem tegorocznej edycji będzie MIT

Jarmark Opowieści

Kolejna edycja Jarmarku Jagielońskiego w Lublinie zaprasza do współtworzenia wydarzenia

Kielecki Tabor Domu Tańca – Sędek 2016

Z radością ogłaszamy, że tegoroczny tabor w Sędku odbędzie się w dniach 31 lipca – 7 sierpnia 

Tabor Borówek-Olchowiec-Żółkiewka

Malowniczo położone miejsce na Wyżynie Lubelskiej w którym chcemy się spotkać od dawna było bogate w tradycję.

Tabor Wielkopolski 2016 – Akcja Wokół Wesela

Ogłaszamy Czwarty Tabor Wielkopolski z siedzibą w Starej Krobi na Biskupiznie

Lipce w lipcu

Lipce w lipcu to letnie święto poświęcone znakomitym, wiejskim harmonistom - Marianowi i Tadeuszowi Lipcom - wywodzącym się z Wygnanowa - niewielkiej wsi pod Przytykiem.

Młyn harmonistów

16 lipca zapraszamy do młyna w Gostomi nad Pilicą

Opoczno w Warszawie

Z początkiem wakacji do Warszawy zjadą najlepsze opoczyńskie kapele by zagrać nam do tańca w kawiarni 8 Stóp