Strona główna

Konkurs Stara Tradycja 2017

Ogłaszamy nabór zgłoszeń do siódmej edycji Konkursu Stara Tradycja w ramach odbywającego się w Warszawie Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2017. Termin nadsyłania zgłoszeń –  28 lutego

Zapraszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Zgłoszenia do udziału w konferencji naukowej pt. Festiwale jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku – zgłoszenia do 31 maja

Wszystkie Mazurki Świata 2017

Tegoroczna wiosenna edycja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata odbędzie się w dniach 17–22 kwietnia

Pieśni obrzędów przejścia

Warsztaty śpiewu tradycyjnego z Ewą Grochowską w Gdańsku

Ethniesy 5 – Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej

Festiwal poświęcony muzyce tradycyjnej i pochodnej w Bydgoszczy

Spotkania śpiewacze z Adamem Strugiem

Comiesięczne spotkania śpiewacze poświęcone pieśniom roku liturgicznego, obrzędowego oraz historycznym w wariantach melodycznych z północno-wschodniego Mazowsza

Czy miłość zwycięży?

Na spotkanie śpiewacze z ludowymi pieśniami o miłości zaprasza formacja 60 zwrotek/godzinę

Spotkanie Śpiewacze z Adamem Strugiem w Krakowie

Spotkanie z Adamem Strugiem w ramach cyklu „Śpiewaj przez okna” w Krakowie

Trzecia sesja warsztatowa z Wierą Niczyporuk

Projekt „Warsztaty śpiewu Wiery Niczyporuk” dotyczy nauki śpiewu metodą mistrz – uczeń (nauka w bezpośrednim przekazie), poznania repertuaru wsi Malinniki i okolic

Wniebogłosy lutowe

Cykliczne warsztaty śpiewu głosem naturalnym z Agatą Harz w Warszawie

Kociołek ze sztuką

Warsztaty Kociołek ze sztuką to propozycja feryjnych spotkań dla młodych odbiorców w Muzeum Etnograficznym w Toruniu