Strona główna

Dobrowoda ● 48h! ● Nina Jawdosiuk, Walentyna Klimowicz, Julita Charytoniuk

Ambasada Muzyki Tradycyjnej zaprasza na śpiewacze spotkanie z mistrzyniami muzyki tradycyjnej! Tym razem przyjrzymy się tradycjom śpiewaczym Podlasia.

Lipiec 2021

Pieśni Przywiezione: z Radomskiego z Antonim Hasso-Agopsowiczem

Oto mamy nasz Dolny Śląsk, gdzie po II wojnie światowej kultura została przywieziona ze wszystkich regionów Polski, tej obecnej i dawniejszej

lKOBIETY | Spotkanie piąte. „Nam woda łęgi zabrała” – śpiewy z Polesia Lubelskiego

Bohaterkami spotkania są dwie charyzmatyczne kobiety: Katarzyna Halina Weremczuk i Karolina Demianiuk

61. Dni Kolbergowskie

Celem przeglądu jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego oraz ukazanie twórczych aspiracji mieszkańców wsi regionu radomskiego

Pieśni w drodze

Pod  koniec lipca wyruszają piesze pielgrzymki, zdążające do ośrodków kultu religijnego – miejsc sławnych z objawień bądź cudów

58. Tydzień Kultury Beskidzkiej

W Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu swoje widowiska – pełne dawnych melodii, tańców górali beskidzkich, przyśpiewek ludowych oraz wspaniałych strojów – zaprezentuje ponad 70 polskich zespołów folklorystycznych oraz wiele kapel. Będą też niespodzianki…

Potańc Po Staremu w Poleskim – na dechach!

Zapraszamy z przytupem na pierwszy Potańc od początku pandemii w Poleskim Ośrodku Sztuki – wypróbowujemy nowe dechy!

Maryja Magdalena w świecie się kochała

Czy św. Magdalena i Maria Magdalena to ta sama osoba? Dlaczego teksty pieśni traktują o tym, że Maria Magdalena w świecie się kochała i co ma wspólnego jej postać z barwieniem jajek?

Będę dźwięczny! ● skrzypce z Mateuszem Niwińskim

Muzyka z Centrum — warsztat dla instrumentalistów będzie dedykowany różnym stylom muzyki skrzypcowej z wybranych rejonów Polski Centralnej

Pieśni Przywiezione: z Wołynia z Olgą Kozieł

Oto mamy nasz Dolny Śląsk, gdzie po II wojnie światowej kultura została przywieziona ze wszystkich regionów Polski, tej obecnej i dawniejszej