Przejdź do głównej zawartości strony

W obliczu nieustającego zagrożenia z jakim od niemal roku zmagają się obywatele Ukrainy oraz związanego z tym dalszego braku możliwości powrotu do działalności zawodowej w swoim kraju, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca kontynuuje program wsparcia dla artystów ukraińskich, którzy odnaleźli się na polskim rynku pracy w kulturze lub dopiero zbierają pierwsze doświadczenia.

14 lutego 2023 Narodowy Instytut Muzyki i Tańca uruchomił kolejny Program Rezydencji Artystycznych dla obywateli Ukrainy skierowany do rodzimych instytucji kultury otwartych na nawiązanie współpracy z ludźmi kultury z Ukrainy. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację. Budżet programu wynosi 3.000.000 zł i pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rodzaj pomocy i wysokość wsparcia

Pomoc realizowana będzie w formie:

  • stypendium twórczego poprzez przekazywanie Beneficjentowi środków finansowych w wysokości 3.600 zł miesięcznie,
  • zryczałtowanego zwrotu kosztów dla Instytucji obejmującej Beneficjenta wsparciem w wysokości 250 zł miesięcznie na każdego Beneficjenta.

Kto może zostać Beneficjentem?

Wsparcie może zostać zapewnione wyłącznie pełnoletniemu obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.), prowadzącemu lub zamierzającemu prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną lub badawczą z dziedziny sztuki, podejmować rozwój zawodowy lub artystyczny.

Beneficjent może otrzymywać wsparcie za pośrednictwem jednej Instytucji w danym czasie. W okresie obowiązywania programu nie wyklucza się przedłużenia okresu udzielania wsparcia na rzecz danego Beneficjenta lub udzielenia Beneficjentowi wsparcia za pośrednictwem kolejnej Instytucji.

Kto może zapewnić Wsparcie?

Wsparcie może Beneficjentowi zapewnić wyłącznie uprawniona Instytucja, z którą NIMiT zawarł odpowiednie porozumienie.

Jakie instytucje mogą zgłosić się do programu?

Do udziału w programie mogą się zgłaszać następujące Instytucje:

  • państwowe lub samorządowe instytucje kultury w rozumieniu przepisów ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020, poz. 194 ze zm.);
  • uczelnie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.).

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

www.nimit.pl


Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– www.nimit.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij