Przejdź do głównej zawartości strony

muzykolożka

Studiowała na Wydziale Pedagogicznym w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (1949-52) i w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (1949-54). W latach 1954-90 była związana z Instytutem Sztuki PAN (do 1959 roku: Państwowy Instytut Sztuki), a w latach 1972-82 z Akademią Teologii Katolickiej (późniejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Zajmowała się gromadzeniem mało znanego materiału muzycznego oraz prowadzeniem działalności popularyzatorskiej w zakresie muzyki dawnej, muzyki ludowej i tańca we współpracy z różnymi ośrodkami szkoleniowymi (m.in. z Centralnym Ośrodkiem Metodyki Upowszechniania Kultury i Ogólnopolską Radą Artystyczną Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca).

Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1979) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).


Publikacje:

Z zagadnień staropolskiej muzyki tanecznej, w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej, t. 2, red. Z. M. Szweykowski, S. Łobaczewska, T. Strumiłło, PWM, Kraków 1958

Z zagadnień historii poloneza, „Muzyka” 1960 nr 2

Do genezy i chronologii rytmów mazurkowych w Polsce (z J. Stęszewskim), „Muzyka” 1960 nr 3

Konkordancje „polskich” melodii tanecznych w źródłach od XVI do XVIII wieku, „Muzyka” 1966 nr 2

Opracowania tańców polskich na zespoły instrumentalne w wieku XVI i XVIII, w: Z zagadnień muzyki kameralnej, „Zeszyty Naukowe Katedry Historii i Teorii Muzyki UJ” nr 2, red. W. Poźniak, Kraków 1966

Tańce polskie w Musikhandskrift nr 10, „Muzyka” 1967 nr 2

Rękopis siedmiogrodzki z 1757 roku i rękopis Ms 10.076/1 Biblioteki Węgierskiej Akademii Nauk, „Muzyka” 1968 nr 1

Tańce włoskie w Polsce i tańce polskie we Włoszech w XVI i XVII wieku, „Muzyka” 1970 nr 1

Tańce polskie w publikacjach G. Neumarka, „Muzyka” 1970 nr 2

Muzyka taneczna jako źródło badań międzynarodowych kontaktów kulturalnych na przykładzie Polski i Francji, „Muzyka” 1972 nr 2

Nurt świecki w kulturze muzycznej Śląska, w: Piastowie brzescy i ich epoka, materiały sesji naukowej w Brzegu 13-14 X 1972, Opole 1973

Polonika z okresu od XVI do XVIII wieku w zbiorach muzycznych północnych ziem Polski, w: VI Ogólnopolska konferencja muzykologiczna, Gdańsk 1972, red. T. Chylińska, Gdańsk 1973

Renesans i barok jako okres wykształcania się cech narodowych w tanecznej muzyce europejskiej, „Pagine” II, Kraków 1974

Popularność pieśni włoskiej w Polsce w XVII wieku, „Pagine” II, Kraków 1974

Tańce XVI i XVII wieku i ich powiązania z folklorem, „Muzyka” 1976 nr 2 (w jęz. Niemieckim w Historische Volksmusikforschung, ks. konferencji w Kazimierzu Dolnym 1975, red. L Bielawski, A. Mauerhofer, W. Suppan, Kraków 1979)

Polonika w źródłach muzycznych pochodzenia niemieckiego i w twórczości kompozytorów niemieckich od XVI do początku XVIII wieku, „Muzyka” 1977 nr 3

Z zagadnień kształtowania się stylu narodowego w muzyce polskiej XVI-XVIII wieku, „Muzyka” 1979 nr 4

Muzyka polska tańców narodowych i ludowych, red. I. Ostrowska, Warszawa 1980

Tabulatura lutniowa nr 1985 z Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie, „Muzyka” 1980 nr 3

Der Tanz in der europäischen Musik des 16. Bis 18. Jahrhunderts, w: Zu Fragen der Improvisation in der Instrumentalmusik der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ks. Konferencji 1979, red. E. Thom, R. Bormann, Blankenburg 1980

Elementy polskie w twórczości G. Ph. Telemanna, „Muzyka” 1981 nr 3/4 (w jęz. niemieckim, w: Die Bedeutung G. Ph. Telemanns für die Entwicklung der europäischen Musikkultur im 18. Jakrhundert, ks. konferencji 1981, red. G. Fleischhauer, W. Hobohm, W. Siegmund-Schultze, Magdeburg 1983)

Bemerkungen zur Aufführungspraxis und Interpretation der Polonaisen von G. Ph. Telemann, w: Zur Aufführungspraxis und Interpretation der Instrumentalmusik von G. Ph. Telemann, ks. konferencji 1981, red. E. Thom, F. Zschoch, Blankenburg 1983

Redakcje:

Piosenki z Mazowsza, red. Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1957

Tańce polskie z Vietoris-Kodex: druga połowa XVII wieku, oprac. Z. i J. Stęszewscy, PWM, Kraków 1960

Tańce polskie z tabulatur lutniowych, cz.1, oprac. Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1962

Tańce polskie z tabulatur lutniowych, cz. 2, oprac. Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1966

Saltus Polonici, Polonoises, Lengjel Tántzok: z I poł. XVIII wieku, przygotowanie do wyd. Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1970

Muzyczne silva rerum z XVII wieku: rękopis 127/56 Biblioteki Jagiellońskiej, przygotowanie do wyd. J. Gołos, J. Stęszewski; fragment o tańcach: Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1970

Renesans 7 – Muzyka instrumentalna: Tańce (The Renaissance 7 – Instrumental music: Dances), red. P. Poźniak; utw. przygot. do wyd. P. Poźniak, Z. Stęszewska, PWM, Kraków 1994.

Bibliografia:

K. Morawska Stęszewska Zofia, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. Sm-Ś, PWM, Kraków 2007

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij