Przejdź do głównej zawartości strony

etnomuzykolożka, badaczka polskiej muzyki ludowej

W latach 1977-82 studiowała w Instytucie Muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem na podstawie pracy Z zagadnień ludowej gry skrzypcowej (na przykładzie regionu kieleckiego), napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. A. Czekanowskiej-Kuklińskiej. W 1990 roku otrzymała tytuł doktora (rozprawa „Ludowe instrumenty skrzypcowe na ziemiach polskich”, promotor: prof. dr hab. L. Bielawski), w 2006 roku złożyła rozprawę habilitacyjną „Rytmy polskie w muzyce XVI-XIX wieku. Studium monograficzne”. Od 1982 roku jest związana z Zakładem Historii Muzyki Instytutu Sztuki PAN.

Jest członkiem rady redakcyjnej kwartalnika „Muzyka”, recenzentem grantów Australian Research Council, Israel Science Foundation oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkiem Standing Committee for the Humanities w European Science Foundation, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Nauki (od 2005 roku), przewodniczącą Komitetu ds. Współpracy z European Association of Research Managers and Administrators przy Prezydium PAN, sekretarzem generalnym European Seminar in Ethnomusicology, przewodniczącą polskiego komitetu narodowego International Council for Traditional Music.

Uczestniczyła w blisko 50 konferencjach za granicą i kilkunastu w kraju, odbyła gościnne wykłady w Szwecji oraz Norwegii. Była stypendystką British Council (1993) oraz British Academy (1996), odbyła także półroczny staż na Universität-Hochschule Essen (1992-3). Zainteresowania badaczki dotyczą tematyki z dziedziny etnomuzykologii, przede wszystkim w odniesieniu do polskiej tradycji ludowej w kontekście europejskim. Obejmują problematykę ludowej gry skrzypcowej w polskiej praktyce muzycznej, zagadnienia instrumentologiczne (historyczne przekształcenia ludowych instrumentów skrzypcowych), elektroniczne bazy danych i wspomaganą komputerowo analizy rytmu (zwłaszcza w zakresie rytmiki polskich tańców ludowych i historycznych), a w ostatnim okresie także problematykę tzw. „tańców polskich” w Skandynawii.


PUBLIKACJE

Książki:

Ludowa gra skrzypcowa w Kieleckiem, PWM, Kraków 1990

Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001

Glossing over rhythmic style and musical identity, w serii: Meddelanden från Svenskt Visarkiv 47. (współaut. B. Aksdal, D. Lundberg, R. Sager), Stockholm 2005

Rytmy polskie” w muzyce XVI-XIX wieku. Studium morfologiczne, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2006

Artykuły:

Ludowe nazewnictwo części skrzypiec, „Muzyka” 1983, nr 4, 117-134

Intercultural aspects of violin playing in Poland, «Studia Instrumentorum Musicae Popularis», 8, 1985, s. 112-117

Problem synkretyzmu w muzycznych i tanecznych zachowaniach wykonawców ludowych w Polsce, „Muzyka” 1985, nr 3-4, s. 43-56

W sprawie suki biłgorajskiej, „Muzyka” 1986, nr 2, s. 91-93

Nowe polskie źródło do archeologii muzycznej, „Notatki Płockie” 1987, nr 1, s. 3-6

Ludowe formy skrzypiec w polskich kolekcjach muzealnych, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 1987, nr 24 (1-2), s. 131-156

Chordofon płocki: Przyczynek do historii instrumentów smyczkowych na ziemiach polskich, „Muzyka” 1988, nr 3, s. 35-52

Ludowe chordofony smyczkowe w dawnej Polsce, „Poradnik Muzyczny” 1988, nr 6, s. 15-17

The historical development of norms in the fiddle’s construction in Poland, «Studia Instrumentorum Musicae Popularis», 9, 1989, s. 34-40

Music and dance activities in Polish folk tradition: The problem of syncretism.[w:] Dance Studies 14, red. R. Lange. Jersey 1990, s. 37-46

Z dziejów ludowych chordofonów smyczkowych na ziemiach polskich, [w:] Instrumenty muzyczne w polskiej kulturze ludowej, red. L. Bielawski i in. Łódź 1990, s. 21-28

Traditional musical instruments and tourism: The case of złóbcoki, «Musikethnologische Sammelbände», 12, Tutzing 1991, s. 83-88.

Folk musical ensembles in central Poland and their music, [w:] Studia Instrumentorum Musicae Popularis 1992, nr 10, s. 56-60

Monophonie, heterophonie et poly?phonie dans le jeu du violon traditionnel en Pologne, [w:] «Cahiers de Musiques Traditionnelles», 6, 1993, s. 45-53

Z zastosowań komputerów w organologii. Klasyfikacja złóbcoków, „Muzyka” 1993, nr 3-4, s. 105-118

Komputerowa symulacja melodii ludowych. Eksperyment (współaut. Helmut Schaffrath), „Muzyka” 1993, nr 3-4, s. 73-90.

Z badań nad rytmiką polskich tańców ludowych: mazurek, kujawiak, chodzony a “Mazurki” Chopina, „Muzyka” 1994, nr 3, s. 105-130

A Sixteenth-Century Polish Folk Fiddle from Płock, “The Galpin Society Journal” 1994, nr 47, s. 111-122

Człowiek-instrument-muzyka i poziomy czasu, „Muzyka” 1997, nr 2, s. 43-56

Judgments of Human and Machine Authorship in Real and Artificial Folksongs (współaut. Helmut Schaffrath), «Computing in Musicology», 11, Melodic Similarity. Concepts, Procedures, and Applications, red. W.B. Hewlett, E. Selfridge-Field, Cambridge- London 1998, s. 211-219

Folk Music Revival in Poland and Northumberland, «East European Meetings in Ethnomusicology», 5, red. Marin Marian-Bălaşa, Bucharest 1998, s. 45-50

Z zagadnień komputerowej archiwizacji i analizy melodii ludowych, „Muzyka” 1999, nr 3-4, s. 101-114

Poland, [w:] The Garland Encyclopedia of World Music, vol. 8 Europe, red. Timothy Rice, New York, s. 701-715

Jadwiga i Marian Sobiescy, [w:] Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949-1999, red. Edward Krasiński, Warszawa 2000, s. 317-320

Możliwości muzycznych baz danych w Instytucie Sztuki PAN, [w:] Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia. Teoria i praktyka, red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, A. Leszczyńska, Warszawa 2000, s. 243-253

On Polish Folkdances and the Finnish Polska, „Etnomusicologian vuosikirja” 2000, nr 12, s. 148-156

EsAC. An Integrated System of Encoding, Analysing and Procesing of One-part Melodies, [w:] Musik und Neue Technologie, Band 3, Musik im virtuellen Raum, red. Bernd Enders und Joachim Stange-Elbe, Osnabrück 2000, s. 427-433

Muzyka ludowa, muzyka narodowa, [w:] Studia dedykowane profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, red. M. Janicka-Słysz, T. Malecka, K. Szwajgier, Kraków 2001, s. 589-598

Indeks systematyczny melodii, [w:] Warmia i Mazury, cz. V Pieśni religijne i popularne, seria «Polska Pieśń i Muzyka Ludowa – Źródła i Materiały», t. 3, red. L. Bielawski, Warszawa 2002, s. 183-242

Indeks incipitów melodii, [w:] Warmia i Mazury, cz. V Pieśni religijne i popularne, seria «Polska Pieśń i Muzyka Ludowa – Źródła i Materiały», t. 3, red. L. Bielawski, Warszawa 2002, s. 243-252

On the history of the polska, [w:] The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological Studies, red. M. Ramsten, “Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv” 17, Stockholm 2003, s. 11-25

Rhythms of Swedish polskas and their relation to Polish Folk Dances, [w:] The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological Studies, red. M. Ramsten . “Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv” 17, Stockholm 2003, s. 155-164

Rytmy polskie w szwedzkich tańcach polska, „Muzyka” 2003, nr 3, s. 49-63

Origins of Polish Rythms, “Academia: The Magazine of the Polish Academy of Sciences” 2004 nr 1, s. 26-27

Tańce polskie w Skandynawii, „Forum muzykologiczne” 1, Polskość i europejskość w muzyce, Warszawa 2004, s. 122-129

Rhythmic structures in Polish instrumental folk dance tunes, w serii: «Studia Instrumentorum Musicae Popularis», 12, Leipzig 2004, s. 133-141

From National Heritage to National Heritage. Sound Archive of the Institute of Arts in Warsaw, Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes Band 53/54, Wien 2004/2005, s. 162-169

Poland in the musical context of the Baltic Countries, [w:] Traditional music and research in the Baltic area. New approaches in ethnomusicology, red. R.Astrauskas, Vilnius 2005, s. 77-83

Morfologia „rytmów polskich” w XVI-XVII wieku, „Muzyka” 2006, nr 1, s. 181-205

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij