Przejdź do głównej zawartości strony

muzykolożka

W latach 1972-1977 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1978-1980 odbyła podyplomowe studia muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 1990 roku obroniła pracę doktorską pt. Sardyńskie śpiewy wielogłosowe, napisaną pod kierunkiem Jana Stęszewskiego. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie dysertacji Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego.

W okresie 1977/78 pracowała jako asystent w Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (obecnym Instytucie im. Oskara Kolberga) w Poznaniu. Od 1983 roku jest zatrudniona w Katedrze Muzykologii (wcześniej Zakładzie Muzykologii Instytutu Historii Sztuki) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: do 1990 roku na stanowisku asystenta, w latach 1990 – 2004 – adiunkta i od 2004 – profesora UAM. W 2004 roku podjęła pracę na Uniwersytecie Wrocławskim: do 2008 roku jako adiunkt w Zakładzie Muzykologii Instytutu Kulturoznawstwa, późniejszej Katedrze Muzykologii, a następnie jako profesor UWr w tejże Katedrze, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Zakładu Antropologii Muzyki.

Specjalizuje się w badaniach z zakresu antropologii muzyki. W polu jej zainteresowań naukowych znajdują się: śpiew wielogłosowy w ustnym przekazie, kultury muzyczne Polaków i potomków polskich emigrantów żyjących poza granicami Polski, muzyka w kontekstach religijnych, zwłaszcza śpiew synagogalny, działalność nestorów muzykologii (do tej pory powstały prace poświęcone Marii Szczepańskiej, Bronisławie Wójcik-Keuprulian, Łucjanowi Kamieńskiemu i Richardowi Wallaschkowi) oraz zagadnienia metodologiczne.


PUBLIKACJE

Książki:

BodyMusicEvent: proceedings from the International Musicological Conference Wrocław (Poland), 30-31 May 2008: organized by Department of Musicology, University of Wrocław Institute of Musicology, University of Vienna Song of the Goat Theatre, Wrocław (red. z Regine Allgayer-Kaufmann). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010

Contexts of Musicology (red. z M. Jabłońskim, D. Jasińską, R. J. Wieczorkiem), t. 1, 2. Poznań: Ars Nova 1998

Głosy z przeszłości. Tradycje muzyczne we wspomnieniach oborniczan. Oborniki Śląskie: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich 2006

Łucjan Kamieński, O biologii pieśni. Wstęp i wybór tekstów: Bożena Muszkalska. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2011

„Po całej ziemi słychać ich dźwięk”. Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013, z albumem płytowym „Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk…” Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich,seria „In crudo”, CD 14/ 2013

Traditionelle mehrstimmige Gesänge der SardenPoznań: PTPN 1995

Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza ŚródziemnegoPoznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1999

Artykuły:

Alien Melodies versus Jewish Identity in the Music of Ashkenazim from East-Europe. W: Shared Music and Minority Identities. Papers from the Third Meeting of the “Music and Minorities” Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roč, Croatia, 2004, red. N. Ceribašič, E. Haskell. Zagreb, Roč: Institute of Ethnology and Folklore Research 2006, s. 225-234.

Analiza widmowa wielodźwięków w tradycyjnych śpiewach kultur śródziemnomorskich (z Cecylią Szmal). W: XLV Seminarium Otwarte Seminarium z Akustyki, Poznań-Kiekrz 1998, t. 2, red. T. Hornowski. Poznań: Polskie Towarzystwo Akustyczne 1998, s. 439-444.

Biological and Social Aspects of the Theoretical Thought of Richard Wallaschek. W: Interdisciplinary Studies in Musicology. Red. M. Jabłoński, R. Wieczorek. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009, s. 71-79.

Bóg kocha radosnych. Simcha muzyką wyrażana. W: Fenomen radości, red. A. Grzegorczyk, J. Grad, P. Szkudlarek. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM 2007, s. 127-137.

Bronisława Wójcik-Keuprulian niepokorna uczennica Profesora„Muzyka” LVII (2012), 4, 47-70.

Computer Sound Spectrum Analysis as an Aid in the Style Evaluation of a Collection of Portuguese Song in the Berlin Phonogramm-Archiv. W: Proceedings of the conference on the occasion of the 100th anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv, red. G. Berlin i A. Simon, Berlin: VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung 2002, s. 258-268.

Dirty Singing” as a Feature of the Sound Ideal in the Traditional Polyvocality of Mediterranean Cultures. W: The Second International Symposium on Traditional Polyphony, 22-27 September 2004 Tbilisi Georgia, Proceedings, red. R. Tsurtsumia, Joseph Jordania. Tbilisi: Tbilisi State Conservatoire 2006, s. 195-199.

Expression of the Ethnic Identity in Polish Musical Repertoires in Siberia. W: East and West: Ethnic Identity and Traditional Musical Heritage as a Dialogue of Civilizations and Cultures. Materials of the International Scientific Congress Astrakhan, Russia, 10.09.-14.09.2008. Astrakhan: Ministry of Culture of Russian Federation, 2008, s. 28-32.

Expression of the Jewish Identity in the Contemporary Synagogue Chant in Poland. W: Manifold Identities: Studies on Music and Minorities, red. A. Czekanowska, U. Hemetek, G. Lechleitner, I. Naroditskaya. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press 2004, s. 238-245.

Faces of Eros in Traditional Musical Cultures. W: Interdisciplinary Studies in Musicology. Theme Issue: Music – Erotica – Culture, red. M. Jabłoński, R. J. Wieczorek. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2007, s. 43-50.

Falsobordone als Quelle der sardinischen mehrstimmigen Gesänge? W: Contexts of Musicology, t. 2, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. J. Wieczorek. Poznań: Ars nova 1998, s. 173-180.

Fonosfera praktyk szamańskich. „Lud” , t. LXXVII, 1994, s.161-168.

Freilach, Jazz, and Chopin. The Klezmer-Movement in Contemporary Poland. W: The Human World and Musical Diversity: Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities” in Varna, Bulgaria 2006, red. R. Statelova i in. Sofia: Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences 2008, s. 60-64.

Gestaltungsprinzipien des sardinischen canto a sa seria. W: Maqam Raga-Zeilenmelodik. Materialen der 1. Arbeitstagung der Study Group „Maqam” bei ICTM vom 28. Juni bis 2. Juli 1988 in Berlin, red. J. Elsner. Berlin1989, s. 286-307.

In search of the lost memory. Researches on Jewish music in Poland. W: Minority: Construct or Reality? red. Z. Jurkova, B. Soukupova, H. Novotna, P. Salner, Bratislava: ZING PRINT 2007, s. 136-143

Launeddas, sardyński instrument ludowy. „Muzyka” 1986, nr 2, s. 45-65.

Łucjan Kamieński (1885-1964) as an Ethnomusicologist and Man in his Works and Letters.„Musicology Today”, t. 12 (2012), 94-131.

Modlitwy śpiewane w dolnośląskich synagogach. W: Tradycje śląskiej kultury muzycznej, red. A. Granat-Janki. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 2011, s. 185-195.

Music as an Instrument of Cultural Sustainability among the Polish Communities in Brazil (z Tomaszem Polakiem). W: Music and Minorities in Ethnomusicology : Challenges and Discourses from Three Continents, red. U. Hemetek. Wien: Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie, 2012, s. 119-128.

Muzykologia wobec globalizacji„Kultura – Historia – Globalizacja” 2007, nr 1,

http://www.khg.uni.wroc.pl/files/Microsoft%20Word%20-%20muszkalskat.pdf

Muzykologia wobec globalizacji. W: Historia, kultura, globalizacja, vol. 1, red. Adam Nobis, Piotr Badyna. Wrocław : Wydawnictwo GAJT, 2008, s. 113-123.

Pochodzenie i moc muzyki w żydowskiej myśli mistycznej. „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, nr 8 (2012), s. 241-249.

Polityka kulturalna w Portugalii a przekaz muzycznych tradycji. W: Muzyka i totalitaryzm, red. M. Jabłoński, J. Tatarska. Poznań: Ars Nova 1996, s. 193-199.

Polyphony of Voices in Jewish Religious Traditions. W: Local and Global Understandings of Creativities: Multipart Music Making and the Construction of Ideas, Contexts and Contents, red. A. Ahmedaja. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013, s. 282-292.

Postać Marii Szczepańskiej w świetle materiałów archiwalnych. W: Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie-historia-perspektywy, red. M. Gołąb. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s. 131-139.

Poznańskie środowisko etnomuzykologiczne – tradycje i teraźniejszość. W: Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999. Tradycje, działalność, dokumentacja, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, J. Stęszewski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1999, s. 89-100.

Problem modusu w aszkenazyjskich śpiewach synagogalnych„Muzyka” XLIX (2004), nr 3, s. 91-103.

Seeking the Quintina vs. Using the Vos Desafinada in Sardinian and Portuguese Polyvocal Performances. W: BodyMusicEvent : proceedings from the International Musicological Conference Wrocław (Poland), 30-31 May 2008 : organized by Department of Musicology, University of Wrocław Institute of Musicology, University of Vienna Song of the Goat Theatre, Wrocław, red. B. Muszkalska i R. Allgayer-Kaufmann. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010, s. 117-124 (streszcz. Szukanie quintina v. śpiew vos desafinada w sardyńskich i portugalskich wykonaniach wielogłosowych, s. 124).

Stilbildung in der europäischen Volksmusik. W: Europa stellt sich vor. Regionalstil, Provinzialismus und musikalische Sozialisation, red. T. Mäkelä. Magdeburg: Universität Abteilung Publikation und Öffentlichkeitsarbeit 2000, s. 103-118.

Studia „gender” w (etno)muzykologii. W: O kulturze i jej poznawaniu : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce , red. S. Bednarek, K. Łukasiewicz. Wrocław : Wydawnictwo i Drukarnia DTSK „Silesia” 2009, s. 153-157.

Studies on Soundscapes of Polish Cities. The case of Wroclaw. “Urban people” 14, (2012) 2, s. 255-266 (http://lidemesta.cz/assets/files/Muszkalska.pdf).

Syncretism in the musical culture of the Polish Hollanders in Siberia (z Tomaszem Polakiem). W: Traditional Musical Cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and Folk Transmission, red. Piotr Dahlig, Warsaw: University of Warsaw: Institute of Musicology, Warsaw Learned Society, Polish Accademy of Sciences: Institute of Art 2009, s. 213-222 (streszcz. Synkretyzm w kulturze muzycznej “polskich Olendrów” na Syberii, s. 223-225).

Śnić muzykę. W: Sny w kulturze. Szkice dedykowane Profesorowi Stefanowi Bednarkowi, red. I. Topp, P. J. Fereński, R. Nahirny. Warszawa; Wydawnictwo „Korporacja Polonia” 2014, s. 127-135.

The Figure of Maria Szczepańska (1902-1962) in the Light of Archive Materials„Musicology Today”, t. 12 (2012), 81-93.

To Converse in Song with the InfiniteW: Interdisciplinary Studies in Musicology. Theme Issue: Music as a Medium of Communication, red. D. Jasińska, P. Podlipniak. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008, s. 97-103.

Uwalnianie iskier bożych – modlitwy w polskich synagogach„Czas kultury” 2002, nr 5/6, s. 202-207.

Vos desafinada – the “Out-of-tune Voice” in Portuguese Polyvocal Songs„TRANS” maj 2000; http://www.sibetrans.com/trans/a243/vos-desafinada-the-out-of-tune-voice-in-portuguese-polyvocal-songs (data dostępu: 11.09.2013).

W poszukiwaniu ginącego brzmienia. Problem intonacji i barwy w portugalskich śpiewach wielogłosowych (z Wolfgangiem Auhagenem). W: red. A. Rakowski, Studia nad wysokością i barwą dźwięku. Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina 1999, s. 95-111.

Hasła encyklopedyczne:

Indyjska muzyka. W: Encyklopedia Katolicka, t. VII, red. S. Wielgus i in. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997, s. 157-159.

Kodaly Zoltan. W: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej. Kraków: PWM 1997, s. 120-126.

Komitas. W: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 1997, s. 156.

Merriam Alan. W: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2000, s. 191-192.

Nettl Paul. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2002, s. 30-31.

Nettl Bruno. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2002, s. 31-32.

Omar Chajjam. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2002, s. 162-163.

Oritz Fernando. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2002, s. 225.

Rhodes Willard. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2004.

Roberts Helen Heffron. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2004.

Sabała. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 1-2.

Salomon. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 25.

Schneider Marius. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 116.

Seeger Charles. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 210-211.

Slobin Mark. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 295.

Stockmann Doris. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 120.

Stockmann Erich. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 120.

Stoin Elena. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 121.

Stoin Vasil. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 121.

Suppan Wolfgang. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 197.

Sušil František. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków: PWM 2007, s. 200-201.

Tagore Sir Sourindro Mohun. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2009, S. 7.

Tampere Herbert. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2009, s. 16-17.

Tracey Hugh Travers. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2009, s. 138.

Trân Van Khê. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2009, s. 142-143.

Tuchowski Andrzej. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2009, s. 158-159.

Vaisänen Armas Otto. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM, s. 203.

Vargjas Lajos. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM, s. 223.

Vasiliević Miodarg. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM, s. 224-225.

Vikar Bela. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM, s. 274.

Vikar Laszlo. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM, s. 274.

Vodusek Valens. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM, s. 305.

Wallaschek Richard. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2012, s. 57-58.

Wieczorek Ryszard. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2012, s. 158.

Wiora Walter. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2012, s. 210-211.

Zatajewicz Aleksander. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2012, s. 354.

Zemcowski Izalij. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2012, s. 349.

Zemp Hugo. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2012, s. 350.

Žganec Vinko. W: Encyklopedia Muzyczna Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej). Kraków : PWM 2012, s. 352-353.

Recenzje:

Anna Czekanowska, Payhways of Ethnomusicology. Warszawa: Institute of Musicology of Warsaw University 1999„Yearbook for Traditional Music” 2001, s. 179-181.

Anna Czekanowska: Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec. Warszawa 2008, „Muzyka” LV (2010), nr 1, s. 108-112.

Bernard Lortat-Jacob. Sardinian Chronicles. Chicago Studies in Ethnomusicology. Chicago-London: The University of Chicago Press 1995. Foreword by Michel Leiris; translated by Teresa Lavender Fagan. X, 118 pp., photos, bibliography, index, CD in back pocket. „The World of Music” Vol. 38 (1), 1996, s. 144-146.

Bernard Lortat-Jacob. Sardinian Chronicles. Chicago Studies in Ethnomusicology. Chicago-London: The University of Chicago Press 1995. Przedm. Michel Leiris; tłum. Teresa Lavender Fagan; płyta kompaktowa. „Muzyka” XLVI (2001), nr 3, s. 99-101.

Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian. Red. Anna Czekanowska. Kraków 1995 Musica Iagellonica 428 (ISBN 83-7099-042-8). „Muzyka” XLVI (2001), nr 3, s.95-99.

Josef Jordania, Gruzinskoje tradizionnoje mnogogolosie w mieschdunarodnom kontekstie mnogogolosnych kultur (k woprosu genesisa mnogogolosia). Tbilisi 1989 (Verlag der Universität in Tbilisi). 383 S., mit zahlreichen Notenbeispielen und Abbildungen. „Jahrbuch für musikalische Volks- und Völkerkunde”, B. 16, 1997, s. 166-167.

Płyty etnomuzykologiczne z Museum für Völkerkunde w Berlinie Zachodnim, „Muzyka” 1986, nr 2, s. 95-100.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij