Przejdź do głównej zawartości strony

Polka to nudny taniec? Nic bardziej mylnego! Można ją oczywiście tańczyć tak:
https://www.youtube.com/watch?v=LoFP9_f8ovA

Ale można też i tak:
https://www.facebook.com/watch/?v=932923470853944

Polka is a boring dance? Nothing could be further from the truth! It can, of course, be danced like this:
https://www.youtube.com/watch?v=LoFP9_f8ovA

But you can also dance it like this:
https://www.facebook.com/watch/?v=932923470853944


Jeśli chcesz nauczyć się tańczyć tak jak to wygląda na tym drugim filmie, przyjdź na warsztaty! Po warsztatach można będzie poćwiczyć do muzyki na żywo w czasie potańcówki.

Koszt: 10 zł płatne na miejscu.

Polka to jeden z najbardziej wyjątkowych i magicznych tańców, w dodatku niezwykle żywiołowy. Tutaj rytm jest bardzo skomplikowany i tylko niektórym udaje się zatańczyć polkę na raz. Bardzo lubię polkę; kiedy ją tańczę, najbardziej czuję energię, a także znajduję chwile na improwizację. Jednak uczę się polki od dłuższego już czasu, więc teraz, kiedy sam uczę polki, szukam sposobów, aby skutecznie wydobyć wszystkie jej kolory. Podczas tego warsztatu zrozumiesz, czym jest polka, jaki jest jej najważniejszy krok i czym jest ten taniec.

Augustas – Tańczy od około dziesięciu lat i brał udział w różnych wydarzeniach tanecznych na Litwie i w innych krajach europejskich. Uczył się tańca od wielu nauczycieli, więc doświadczenie gromadził na różne sposoby. Zaczął uczyć tańca około 2017 roku. Uczył w różnych miastach na Litwie, a także w Portugalii, na Łotwie, w Polsce i Hiszpanii oraz wielokrotnie pomagał w warsztatach prowadzonych przez innych nauczycieli. Pod koniec 2019 roku poprowadził również pięciodniowe szkolenie z tradycyjnego tańca litewskiego w Szwajcarii.

Inga – Kiedy zaczęła tańczyć jako dziecko i próbowała różnych stylów tańca, odkryła najprzyjemniejszy taniec dla jej serca – taniec tradycyjny. Uczy tańca od kilku lat; uczyła w Rydze i różnych miastach na Litwie. W 2021 roku uczestniczyła w tygodniowym seminarium na temat treningu tańca w Hiszpanii.
Do zobaczenia na parkiecie!

If you want to learn how to dance like it looks in this second video, come to the workshop! After the workshop you will be able to practice to live music during the dance party.

Cost: 10 PLN paid on the spot

Polka is one of the most unique and magical dances, and it is very accessible and lively. Here the rhythm is very complicated, and only some manage to dance the polka at once. I like polka very much; when I dance it, I feel the energy the most, and I also find moments for improvisation. However, I have been learning polka for a long time, so now that I am teaching polka, I am looking for ways to reveal its colors effectively. In this workshop, you will understand what polka is, its foremost step, and what this dance is.

Augustas – Danced for about ten years and has participated in various dance events in Lithuania and other European countries. He learned to dance from multiple teachers, so the experience was accumulated in various ways. He started teaching dance around 2017. He taught in different cities in Lithuania, as well as in Portugal, Latvia, Poland, and Spain, and was repeatedly a helper in the workshops conducted by another teacher. At the end of 2019, he also gave five days of traditional Lithuanian dance training in Switzerland.

Inga – When I started dancing as a child and tried different dance styles, I discovered the most pleasant dance for my heart – traditional dance. I have been teaching dance for a couple of years; I have been teaching in Riga and various cities in Lithuania. In 2021, I participated in a week-long seminar on dance training in Spain.

See you on the dance floor!


Miejsce/organizator:
Chata Numinosum


Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij