Przejdź do głównej zawartości strony

Wszystkie Mazurki Świata 2022
Pieśni pokoju – pieśni zwycięstwa
22–26 czerwca 2022

All Mazurkas of the World FESTIVAL 2022
Songs of Peace – Songs of Victory
June 22–26, 2022

Всі мазурки світу 2022
Пісні миру – пісні перемоги
22–26 червня 2022 року

[PL] [ENG] [UKR]


[PL]

ŚRODA 22.06
Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Godz. 19.00–21.00
KONCERT finałowy konkursu „Stara Tradycja”
Wystąpią laureaci konkursu

Godz. 22.00–1.00
Klub festiwalowy
Zagrają: uczestnicy koncertu

CZWARTEK 23.06
Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Godz. 10.00–17.00
WARSZTATY

Godz. 19.00–21.00
KONCERT „Mazowsze – ziemia nieznana”
Wykonawcy:
Janusz Prusinowski Kompania
Kaja Prusinowska
Ewa Koźlakiewicz i tancerze z Fundacji Krzewienia Kultury „Zawkrzanie”

Godz. 22.00–01.00
Klub festiwalowy
Zagrają: m.in. Kapela Niwińskich z projektem Orkiestra Galicja

PIĄTEK 24.06
Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Godz. 10.00–17.00
WARSZTATY

Godz. 19.00–21.00
KONCERT „Pieśni lata”
Wykonawcy:
Drewo (Kijów)
Babskij kozaczok (Kijów)
Krajka (Przemyśl)
Dziczka (Warszawa)
Maria Siwiec (Gałki k/Rusinowa)

Godz. 22.00–01.00
Klub festiwalowy
Zagrają:
US Orchestra (Kijów), kapela Serhija Ochrymczuka (Kijów)

SOBOTA 25.06
Terminal Kultury, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24

Godz. 11.00–18.00
WARSZTATY
TARGOWISKO INSTRUMENTÓW:
– wystawcy instrumentów z całej Polski
– pokazy pracy przy budowie instrumentów
– prezentacje i opowieści
MAŁE MAZURKI – przedstawienia, koncerty i warsztaty dla dzieci

Godz. 19.00–5.00
NOC TAŃCA
zagrają m. in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski Kompania, Hajda Banda/Гайда Банда, Orkiestra Taneczna Bonanza, Dobrzeliniacy, Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, kapela Jana Wochniaka

NIEDZIELA 26.06
Terminal Kultury, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24

Godz. 12.00–16.15
WARSZTATY
PRACOWNIA TARGOWISKA INSTRUMENTÓW
MAŁE MAZURKI – przedstawienia, koncerty i warsztaty dla dzieci

Godz. 17:00–18.30
KONCERT Pieśni wojny – pieśni zwycięstwa
Wykonawcy:
C.K. Kapela (Jarosław)
Krajka (Przemyśl)
More (Warszawa)
Chorea Kozacka (Kijów-Lwów)
Kapela Serhija Ochrymczuka (Kijów)

Festiwal objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Patronat medialny – Polskie Radio Dwójka, TVP Kultura, Radio RDC, muzykatradycyjna.pl
Partner – Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, Terminal Kultury Gocław, Ukraiński Dom
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Bilety można kupić tu https://tiny.pl/r38dw


[ENG]

WEDNESDAY June 22
Venue: Centrum Promocji Kultury (Center for the Promotion of Culture)
address: Podskarbińska 2

7 PM – 9 PM
Final CONCERT of the competition “Old Tradition” (Stara Tradycja)
The winners of the competition will perform.

10 PM – 1 AM
Festival Club
The concert of the (competition) participants

THURSDAY June 23
Venue: Centrum Promocji Kultury (Center for the Promotion of Culture),
address: Podskarbińska 2

10 AM – 5 PM
WORKSHOPS

7 PM – 9 PM
CONCERT “Mazowsze – Unknown Land”
Performing artists:
Janusz Prusinowski Kompania
Kaja Prusinowska
Ewa Koźlakiewicz and dancers from the Foundation for the Promotion of Culture “Zawkrzanie” (Fundacja Krzewienia Kultury “Zawkrzanie”)

10 PM – 1 AM
Festival Club
Performing artists: incl. Kapela Niwińskich with the project Galicja Orchestra

FRIDAY June 24
Venue: Centrum Promocji Kultury (Center for the Promotion of Culture)
address: Podskarbińska 2

10 AM – 5 PM
WORKSHOPS

7 PM – 9 PM
“Summer Songs” CONCERT
Performing artists:
Drewo (Kyiv)
Babskij kozaczok (Kyiv)
Krajka (Przemyśl)
Dziczka (Warsaw)
Maria Siwiec (Gałki near Rusinów)

10 PM – 1 AM
Festival Club
Performing artists: US Orchestra (Kyiv), Serhiy Ochrymczuk’s band (Kyiv)

SATURDAY June 25
Venue: Terminal Kultury (Culture Terminal)
address: Jana Nowaka Jeziorańskiego 24

11 AM – 6 PM
WORKSHOPS
THE INSTRUMENTS FAIR:
– instrument makers from all over Poland
– demonstrations of making instruments
– presentations and tales
LITTLE MAZURKAS – performances, concerts and workshops for children

7 PM – 5 AM
DANCE NIGHT, performing artists: incl. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski Kompania, Hajda Banda/Гайда Банда, Dance Orchestra Bonanza, Dobrzeliniacy, Brass Orchestra from Zdziłowice, the band of Jan Wochniak

SUNDAY June 26
Venue: Terminal Kultury (Culture Terminal)
address: Jana Nowaka Jeziorańskiego 24

12 AM – 4.15 PM
WORKSHOPS
THE LAB OF THE INSTRUMENTS FAIR
LITTLE MAZURKAS – performances, concerts and workshops for children

5 PM – 6.30 PM
Concert: “Songs of War – Songs of Victory”
Performing artists:
C.K. Kapela (Jarosław)
Krajka (Przemyśl)
More (Warsaw)
Chorea Kozacka (Kyiv-Lviv)
Serhij Ochrymczuk’s band (Kyiv)

The festival is under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda.
Media patronage – Polskie Radio Dwójka, TVP Kultura, Radio RDC, muzykatradycyjna.pl Partner – Centrum Promocji Kultury Praga-Południe (Culture Promotion Center), Terminal Kultury Gocław, Ukraiński Dom (Ukrainian House)
Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture
The project is co-financed by the Capital City of Warsaw

The link to purchase tickets for festival events  https://tiny.pl/r38dw


[UKR]

СЕРЕДА 22.06
Центр Розвитку Культури, вул. Podskarbińska 2

Час: 19.00–21.00
Фінальний КОНЦЕРТ конкурсу “Стара традиція”
Виступають лауреати конкурсу.

Час: 22.00–1.00
Фестивальний клуб
Гратимуть: учасники концерту

ЧЕТВЕР 23.06
Ценрт розвитку культури, ul. Podskarbińska 2

Час: 10.00–17.00
Майстер-класи

Час: 19.00–21.00
КОНЦЕРТ “Мазовія – незвідана земля”
Виконавці:
Януш Прусіновський Компанія
Кая Прусиновська
Ева Козлакевич та танцюристи з Фонду поширення культури “Zawkrzanie”

Час: 22.00–01.00
Фестивальний клуб
Гратимуть: в т.ч. Капела Нівінських з проектом Оркестр Галіція

П’ЯТНИЦЯ 24.06
Центр розвитку культури, ul. Podskarbińska 2

Час: 10.00–17.00
Майстер-класи

Час: 19.00–21.00
КОНЦЕРТ “Пісні літа”
Виконавці:
Древо (Київ)
Бабський козачок (Київ)
Крайка (Перемишль)
Дичка (Варшава)
Марія Сівец (Галки/Русинув)

Час: 22.00–01.00
Фестивальний клуб
Гратимуть: US Orchestra (Київ), Капела Сергія Охримчука (Київ)

СУБОТА 25.06
Термінал культури, вул. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24

Час: 11.00–18.00
Майстер-класи
ЯРМАРОК ІНСТРУМЕНТІВ:
– учасники виставки інструментів з усієї Польщі
– демонстрація роботи з конструювання інструментів
– презентації та оповідання
МАЛІ МАЗУРКИ – вистави, концерти та майстер-класи для дітей

Час: 19.00–5.00
НІЧ ТАНЦІВ, гратимуть в т.ч. Tęgie Chłopy, Януш Прусіновський Компанія, Hajda Banda/Гайда Банда, Танцювальний оркестр «Бонанза», Dobrzeliniacy, Оркестр Dęta зі Зділовіц, Капела Яна Вохняка

НЕДІЛЯ 26.06
Термінал культури, вул. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24

Час: 12.00–16.15
Майстер-класи
МАЙСТЕРНЯ ЯРМАРКИ ІНСТРУМЕНТІВ
МАЛІ МАЗУРКИ – вистави, концерти та майстер-класи для дітей

Час: 17:00–18.30
КОНЦЕРТ Пісні війни – пісні перемоги
Виконавці:
C.K. Kapela (Ярослав)
Крайка (Перемишль)
More (Варшава)
Хорея Козацька (Київ-Львів)
Капела Сергія Охрімчука (Київ)

Фестиваль проходить під Почесним патронатом Президента Республіки Польща Анджея Дуди.
За підтримки ЗМІ – Polskie Radio Dwójka, TVP Kultura, Radio RDC, muzykatradycyjna.pl
Партнер – Центр розвитку культури Прага-Полуднє, Термінал культури Гоцлав, Український дім у Варшаві
Співфінансовано Міністром культури та національної спадщини з Фонду сприяння культурі
Проект співфінансується Столичним Містом Варшава


Organizator:
www.festivalmazurki.pl
Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2022
Festiwal Wszystkie Mazurki Świata


Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij