Przejdź do głównej zawartości strony

Spotkajmy się w sierpniu, w Lublinie!
Przed nami Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński 2023.

18–20 sierpnia 2023
Lublin Stare Miasto i Błonia pod Zamkiem
Wstęp wolny!

Program festiwalu w lipcu 2023 na www.retradycja.eu
FB: https://www.facebook.com/retradycja
IG: https://www.instagram.com/retradycja_jarmarkjagiellonski/

Nabór wolontariuszy do 21 lipca:
docs.google.com…

Let’s meet in Lublin in August,
at Re:tradition – The Jagiellonian Fair 2023.
18–20 August, 2023
Lublin – Old Town and Błonia

Full programme schedule in July 2023 at retradycja.eu/en/
FB: https://www.facebook.com/retradycja
IG: https://www.instagram.com/retradycja_jarmarkjagiellonski/

Re:tradycja – Jarmark Jagielloński to festiwal muzyki i rzemiosła tradycyjnego, odbywający się w przestrzeni Starego Miasta w Lublinie. Odwiedzający festiwal będą mieć możliwość spotkania z muzykami, rzemieślnikami i animatorami, którzy z pełną świadomością, odpowiedzialnością oraz wrażliwością podchodzą do twórczego kontynuowania tradycji. W programie wydarzenia znajdą się nie tylko koncerty, potańcówki i targi sztuki ludowej, ale także spotkania, wystawy i instalacje artystyczne, warsztaty (m.in. śpiewacze, gry na instrumentach i rzemieślnicze), pokazy kinowe, spektakle oraz podwórko gier i zabaw tradycyjnych dla dzieci.

Starannie budowany program i szczegółowy dobór artystów zarówno występujących na scenach, jak i prezentujących swoje wyroby na ulicach Starego Miasta, przybliży odbiorcom wiele aspektów kultury tradycyjnej w jej formach autentycznych oraz wzbogaconych o współczesne elementy artystyczne inspirowane folklorem.
Re:tradycja zawiera w sobie ideę łączenia czasów, światów i funkcji. To odpowiedź współczesnego odbiorcy, obserwatora, ale także artysty i twórcy kultury na dziedzictwo, którym dysponujemy i z którego bogactwa czerpiemy. To kontynuacja, ale też budowanie własnych dróg i środków wyrazu.

Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński do propozycja dla wszystkich, którzy pozwolą nam zaprosić się w podróż po najciekawszych zakątkach kultury tradycyjnej. Ludowa muzyka, rzemiosło i sztuka to nie tylko domena doświadczonych mistrzyń i mistrzów, ale także młodych, którzy chcą przejmować od nich tradycję, by mówić o niej własnym, współczesnym językiem. Dzięki temu podczas festiwalu spotkamy wielu muzyków i rzemieślników, którzy choć reprezentują młode pokolenie, to z dużą świadomością oraz pasją kontynuują to, co przekazali im najstarsi.

Tegoroczna edycja festiwalu Re:tradycja – Jarmark Jagielloński organizowana jest w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, został Europejską Stolicą Młodzieży. Międzynarodowe jury uznało, że to właśnie Lublin będzie miał okazję zaprezentować Europie wartości ważne dla młodych, pokazać ich aktywności i skierować uwagę w swoich działaniach na młodzież. Tytuł ESM przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży na okres jednego roku. Jego celem jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w mieście oraz budowanie ich tożsamości europejskiej, ale też wspieranie zaangażowania mieszkańców miasta energią i aktywnością młodych osób. To również promocja młodej, szeroko pojętej kultury i aktywności młodzieży na wielu płaszczyznach. To oznacza, że w tym roku również festiwale organizowane przez Warsztaty Kultury odbędą się pod sztandarem młodych.

■ ■ ■

Re:tradition is a festival of traditional music, culture, and art, held in Lublin’s Old Town. It offers visitors the chance to interact with musicians, artisans, and sociocultural animators who approach the continuation of tradition with full awareness, responsibility, and sensitivity. The festival features not only concerts, dance parties and a folk crafts fair, but also talks, exhibitions, art installations, and workshops (including singing, instrument playing and craft workshops), film screenings, stage performances and traditional games and activities for children.

The meticulously constructed programme of the event and the carefully selected artists – both those performing on stage as well as those presenting their products in the streets of Old Town – allow the public to get acquainted with many aspects of traditional culture – both in its authentic, pure forms as well as in those enriched with folk-inspired contemporary artistic elements.

Re:tradition is the response of the contemporary addressee, observer, as well as the creator of culture and art to our heritage, from which we so abundantly draw. The festival connects the past with the present – continuing the work of our ancestors, and using it as a way for us to forge our own paths and means of expression.

This festival invites everyone to take part in a journey through the most intriguing aspects of traditional culture. Folk music, arts and crafts belong not only to experienced master artisans, but also to the young who want to adopt the traditions of the past into their own, contemporary language. Hence, the festival is filled with musicians and artisans who represent the younger generations yet continue the legacy of the older generations with great awareness and passion.

This year’s edition is part of The European Youth Capital

Lublin is the first city in Poland to become the European Youth Capital. The city was chosen by the international jury as the place to show Europe values that are significant to youth, to show their activities, and to direct attention to youth in all kinds of events. The European Youth Capital is a title awarded by the European Youth Forum for a period of one year. It’s designed to empower young people, boost their participation in decision-making and strengthen European identity in our cities. Additionally, it brings the energy and activity of youth to Lublin as a way to support the locals. It also promotes broadly understood young culture and youth activity on many levels. This means that this year’s festivals organised by Workshops of Culture will focus on youth.


Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– Facebook/wydarzenie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij