Przejdź do głównej zawartości strony

Drewo to pierwszy i najstarszy w Ukrainie zespół pieśni tradycyjnych. Kieruje nim jego założyciel, profesor etnomuzykologii, Jewhen Jefremow. Skład zespołu stopniowo się zmieniał, ale jego trzon zawsze tworzyli profesjonaliści: muzykolodzy, kompozytorzy, badacze folkloru.

Na główną część repertuaru składają się tradycyjne pieśni ludowe z różnych regionów Ukrainy, nagrane przez członków Drewa od mieszkańców ukraińskich wsi. To przede wszystkim materiały z Polesia, z leśno-stepowego terytorium naddnieprzańskiego i ze wschodniego Podola.

Drewo stale występuje na festiwalach w Ukrainie i zagranicą: w Belgii, Gruzji, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Polsce, Francji, Uzbekistanie. Pieśni w wykonaniu zespołu były wykorzystywane w filmach, a część repertuaru ukazała się na pięciu kompakt dyskach Drewa (wydanych w Ukrainie i w Polsce) oraz na kilku płytach zbiorowych.

Zespół wystąpi w składzie:
Jewhen Jefremow, Tetiana Sopiłka, Hanna i Serhij Ochrimczuk, Jurij Pastuszenko

Фольклорний Ансамбль «Древо» – перший і найстаріший ансамбль традиційної пісні в Україні. Його очолює засновник, професор етномузикології Євген Єфремов. Склад ансамблю поступово змінювався, але його ядро завжди складали професіонали: музикознавці, композитори, фольклористи.

Основну частину репертуару складають традиційні народні пісні з різних регіонів України, записані учасниками Фольклорного Ансамблю „Древо” від українських селян. Це насамперед матеріал з Полісся, з лісостепової території Придністровського регіону та зі Східного Поділля.

Фольклорний Ансамбль «Древо» постійно виступає на фестивалях в Україні та за кордоном: у Бельгії, Грузії, Литві, Латвії, Німеччині, Польщі, Франції, Узбекистані, Франції. Пісні у виконанні ансамблю «Дерево» були використані у фільмах, а частина репертуару з’явилася на п’яти компакт-дисках (виданих в Україні та Польщі) та на кількох колективних дисках. У складі ансамблю виступатимуть Євген Єфремов, Тетяна Сопілка, Ганна та Сергій Охрімчуки, Юрій Пастушенко.


18.03.2023 r. | 18:00
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – Spodki, ul. św. Rocha 14
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie PIK w Spodkach lub online:
https://pikpodlaskie.pl/…/etnonurty-drewo-koncert…/

18 березня 2023 | 18:00
Підляський інститут культури у Білостоці – Сподкі, вул. Св. Роха 14
Квитки в ціні 40 злотих можна придбати в касі ПІК у Сподках або онлайн:
https://pikpodlaskie.pl/…/etnonurty-drewo-koncert…/

Organizator:
Podlaski Instytut Kultury


Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij