Przejdź do głównej zawartości strony

Zespół Drevo zapoczątkował w kulturze muzycznej Ukrainy ruch odtwarzania wiejskiej muzyki, wykonywania jej w formie niestylizowanej.  Zespół powstał w Kijowie w 1979 roku z inicjatywy Jewhena Jefremowa, obecnie doktora historii sztuki, profesora Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy. Większość uczestników zespołu to etnomuzykolodzy, którzy od wielu lat prowadzą prace terenowe i badawcze w różnych regionach kraju, głównie na Polesiu, Podolu i lewobrzeżnej Ukrainie. Zebrane podczas ekspedycji etnograficznych pieśni, Drevo wykonuje bez obróbki artystycznej, przy zachowaniu naturalnego, oryginalnego brzmienia.

Фольклористичний гурт Древо започаткував у музичній культурі України рух автентичного відтворення традиційної селянської музики. Гурт виник у Києві в 1979 році з ініціативи Євгена Єфремова, нині кандидата мистецтвознавства, професора Національної музичної Академії України. Більшість учасників – етномузикологи, котрі багато років проводять польову й дослідницьку роботу в різних регіонах України – переважно на Поліссі, Поділлі, та Лівобережжі. Зібраний у етнографічних експедиціях матеріал Древо відтворює без жодної художньої обробки, зберігаючи його природній, первісний вигляд.

drevo.etnoua.info (informacje i nagrania)
soundcloud.com/folkdrevo
youtube/FolkDrevo

Kontakt z zespołem:
[email protected]


 

Członkowie zespołu – studenci, absolwenci i nauczyciele Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy – jako pierwsi na Ukrainie postawili sobie za cel dogłębne poznanie, praktycznie opanowanie i wierne odtworzenie pieśni ludowych, przy zachowaniu regionalnych cech stylistycznych badanych tradycji.

Aktywna praca ekspedycyjna i badawcza członków zespołu w różnych regionach kraju to główna baza naukowa i źródło repertuaru Dreva. Zespół unika mechanicznego kopiowania nagrań pozyskiwanych podczas wypraw. Pieśń przy kolejnych wykonaniach może zyskiwać nowe warianty, pozostając nadal tą samą pieśnią. Jest to możliwe dzięki specjalnej metodzie stosowania wariacji melodycznej stworzonej przez J. Jefremova, która opiera się na zasadach muzycznego myślenia wiejskich wykonawców.

Śpiew Dreva charakteryzuje  połączenie  autentyczności w odtwarzaniu pieśni tradycyjnych z własnym stylem wykonawczym i wysoki poziom umiejętności, emocji oraz improwizacji.

Bardzo istotny jest fakt, iż w oparciu o materiał muzyczny z ekspedycji badawczych zespołu powstały tak potężne wydawnictwa multimedialne jak „Bervy”, „Zelenyy shum Polissya”.

Doświadczenie i podejście Dreva stało się inspiracją dla innych zespołów, które powstawały od lat 80. XX w. w Kijowie, Kirowohradzie, Lwowie, Sumach, Charkowie, Chmielnickim, Warszawie, Przemyślu.  Są to m.in. Hiłka, Volodar, Otava, Bozhychi, Nadobryden, Mnohaja lita, Hurtopravci, Ladowytsi, Hulajhorod, Dziczka, Krajka.

Pod wpływem Dreva w latach 90. rozpoczął się w Polsce ruch revival – zainteresowania folkorem autentycznym.

Członkowie zespołu prowadzą warsztaty ukraińskiego śpiewu w Europie. Drevo jest uczestnikiem międzynarodowych projektów, programów radiowych i telewizyjnych, sympozjów naukowych, koncertów i festiwali (występy w Belgii, Gruzji, Łotwie, Litwie, Niemczech, Polsce, Rosji, Uzbekistanie, Francji itd.).

Pieśni w wykonaniu zespołu można posłuchać m.in. na takich wydawnictwach:
https://drevo.etnoua.info/pro-hurt-drevo/dyskohrafiia/

Zespół wydał trzy płyty:
2007 – Ой там за морями… ДРЕВО: сільська традиційна музика
2002 – Пісні з України
2001 – Рай розвився: Християнські мотиви в українському фольклорі


Фольклористичний гурт “Древо” – київський ансамбль дослідників і виконавців української народної музики. Існує з 1979 р. (під назвою “Древо” – від 1988). Керівник – етномузиколог Євген Єфремов. Своєю діяльністю фольклорний гурт “Древо” розпочав новий напрямок у музичній культурі України, продемонструвавши світові традиційну селянську музику українців як повноцінне й самобутнє мистецьке явище, що не потребує обов’язкової композиторської обробки. Учасники гурту – студенти, випускники та викладачі Київської консерваторії – першими в Україні взяли за мету глибоко пізнати, практично засвоїти та правдиво відтворювати народні пісні, зберігаючи у власному співі регіональні стилістичні риси досліджуваних традицій.

Основною науковою базою та джерелом оригінального репертуару “Древа” стала активна експедиційна та науково-дослідницька робота учасників ансамблю на теренах Центрального та Західного Полісся, Лівобережного Подніпров’я, Східного Поділля. Важливим принципом роботи гурту є прагнення уникати механістичного копіювання здобутих в експедиціях музичних зразків. Пісня у виконанні “Древа” щоразу варіантно оновлюється, залишаючись водночас тою самою. Це стало можливим завдяки створеній Є.Єфремовим спеціальній методиці мелодичного варіювання, що базується на знайдених ним закономірностях побутування пісні в автентичному середовищі. Для творчої діяльності “Древа” характерним є сполучення глибокої наукової достовірності у відтворенні народної пісні – з власним виконавським стилем, академічного рівня майстерності – з імпровізаційною безпосередністю й емоційністю співу.

Досвід “Древа” поширився й на інші фольклорні ансамблі, що виникали протягом 1980–2010-х років у Києві, Кіровограді, Львові, Сумах, Харкові, Хмельницькому (часом, як відгалуження від “Древа”) – кіровоградська “Гілка”, київські колективи “Володар”, “Отава”, “Божичі”, ансамбль автентичної інструментальної музики “Надобридень” та ін.

Під безпосереднім впливом “Древа” розпочався в 1990-х роках фольклорний рух у Польщі. Учасники “Древа” ведуть майстер-класи з українського фольклорного співу в країнах Європи; ансамбль є постійним учасником спільних міжнародних проектів, радіо- та телепередач, наукових симпозіумів, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів, концертів (виступи у Бельгії, Грузії, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, Росії, Узбекистані, Франції та ін.).


Актуальнй склад ДРЕВА:
Євген Єфремов
Олексій Заєць
Ганна Охрімчук
Сергій Охрімчук
Ігор Перевертнюк
Дмитро Полячок
Тетяна Сопілка
Петро Товстуха

Obecnie zespół Drevo tworzą:
Yevhen Yefremov
Oleksiy Zayetsʹ
Hanna Okhrimchuk
Serhiy Okhrimchuk
Ihor Perevertnyuk
Dmytro Polyachok
Tetyana Sopilka
Petro Tovstukha


Koncert zespołu Drevo na festiwalu Najstarsze Pieśni Europy 2014
(od 10 minuty i 35 sekundy)


Polecamy artykuł:
Pieśni, które niosą życie, Tomasz Janas
polskieradio.pl…


Tłumaczenie na język polski:
Julita Charytoniuk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij