Przejdź do głównej zawartości strony

Agresja Rosji na Ukrainę powoduje niezliczone zbrodnie, cierpienie i ofiary. W takich okolicznościach najważniejsi są ludzie – ludność cywilna narażona na barbarzyńskie bombardowania, żołnierze walczący z agresorem. Ukraińcy dziś giną, broniąc swojej ojczyzny. Każda wojna to jednak także niepowetowane straty w dziedzictwie narodowym i kulturze.

Агресія Росії проти України спричиняє незліченну кількість злочинів, страждань і жертв. У таких умовах найважливішими є люди – мирне населення, яке зазнає варварських бомбардувань та солдати, які борються з агресором. Сьогодні українці гинуть, захищаючи рідну землю.

1944.pl…
1944.pl/pierwszy-transport…
Facebook/MuzealnicyDlaUkrainy
Twitter/MuzeaUkrainie


Dziś muzea Ukrainy stają w obliczu ekstremalnych wyzwań – jak ochronić i uratować zbiory, jak zachować spuściznę wielu pokoleń, nad którą sprawują opiekę.

Polska rozumie to aż nadto dobrze. Grabież i zniszczenia dóbr kultury w naszym kraju przybrały wyjątkowe rozmiary w czasie II wojny światowej; kulminacją było całkowite obrabowanie i unicestwienie Warszawy w trakcie Powstania Warszawskiego i bezpośrednio po jego upadku. Podobnych strat nie powinien już nigdy więcej ponieść żaden naród i żadne państwo. Dziś grozi to niestety Ukrainie.

Dlatego, by zapobiec katastrofie i wesprzeć koleżanki i kolegów z Ukrainy, powołujemy Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy. Jego podstawowymi celami są:
– wsparcie wszystkich muzeów i instytucji kultury na Ukrainie w zabezpieczaniu zbiorów, najcenniejszych pamiątek oraz zabytków kultury ukraińskiej;
– wsparcie w dokumentacji, digitalizacji i inwentaryzacji zbiorów;
– przekazywanie materiałów potrzebnych do zabezpieczania i ukrywania zbiorów;
– dzielenie się doświadczeniami;
– zbieranie dokumentacji świadczącej o grabieży i niszczeniu ukraińskich dóbr kultury.

Walka o zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego Ukrainy jest naszą wspólną walką!

Sekretariat Komitetu znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego, przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie.

Osobą wyznaczoną do kontaktu i koordynującą działania Komitetu jest p. Anna Drozd.
tel. 22 376 68 36 – numer obsługiwany w języku ukraińskim
tel. 22 376 68 43 – numer obsługiwany w języku polskim i angielskim
tel. kom.: 451 056 094
e-mail: [email protected]

Rozpoczęliśmy  kontakt z muzeami z Ukrainy w celu rozpoznania ich potrzeb; mamy możliwość transportu na Ukrainę, poszukujemy sponsorów i partnerów logistycznych. Prosimy jednocześnie o udostępnianie państwa kontaktów do Muzeów Ukrainy na wyżej podany e-mail.

Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy będzie prowadził działalność w mediach społecznościowych:
– na Facebooku: https://www.facebook.com/MuzealnicyDlaUkrainy
– na Twitterze: https://twitter.com/MuzeaUkrainie

Poprzez media społecznościowe mogą się z nami kontaktować muzea i instytucje ukraińskie, chcące zgłosić potrzebę pomocy oraz muzea i instytucje polskie, chcące włączyć się w prace Komitetu.

Komunikaty zamieszczane w wyżej wymienionych kanałach będą miały zawsze dwie wersje językowe: polską i ukraińską.

Zachęcamy instytucje i muzea wchodzące w skład Komitetu do udostępniania informacji z profilów Komitetu we własnych kanałach w mediach społecznościowych.

W skład Komitetu dotychczas weszli:
Robert Andrzejczyk – Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Bogna Bender-Motyka – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Grzegorz Berendt – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Piotr Cywiński – Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau
Hubert Czachowski – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu
Piotr Dmitrowicz – Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Robert Dusza – Dyrektor Muzeum w Sosnowcu
Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
Dorota Folga-Januszewska – Z-ca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Jacek Friedrich – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
Dariusz Gawin – Z-ca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
Andrzej Gołąb – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie
Piotr Górajec – Z-ca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Karolina Grabowicz-Matyjas – Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni
Adolf Juzwenko – Dyrektor Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pawła Włodkowica
Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Beata Kiszel – Dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach
Alicja Knast – Dyrektor Galerii Narodowej w Pradze
Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski
Robert Kotowski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach
Paweł Kowal – Ekspert Muzeum Powstania Warszawskiego
Tomasz Kranz – Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku
Krzysztof Królikowski – Dyrektor Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie
Marek Lasota – Dyrektor Muzeum AK w Krakowie
Sławomir Majcher – Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Karol Makles – Pełnomocnik dyrektora ds. działalności podstawowej Muzeum Śląskie w Katowicach
Tomasz Mazgajski – Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
Beata Michalec – Z-ca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie
Karin Moder – Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
Marek Mutor – Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
Joanna Mytkowska – Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Grzegorz Nowik – Z-ca Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Marianna Otmianowska – Z-ca Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Sławomir Paszkiet – Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Rafał Pazio – Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 roku”
Robert Sadowski – Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
Jacek Siebel – Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Tadeusz Sikora – Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej
Dorota Sławińska-Kamasa – Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie
Agata Sobczak –  Dyrektor Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego
Katarzyna Szczerbińska-Tercjak – Dyrektor Muzeum Kolejnictwa na Śląsku – Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Wojciech Śleszyński – Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru
Paweł Ukielski – Z-ca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
Zbigniew Wawer – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Marta Wojciechowska – Dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Hanna Wróblewska – Wiceprzewodnicząca ICOM Polska
Blanka Wyszyńska-Walczak – Prezes Fundacji „ARKA” im. Józefa Wilkonia
Robert Zydel – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Warszawie


Агресія Росії проти України спричиняє незліченну кількість злочинів, страждань і жертв. У таких умовах найважливішими є люди – мирне населення, яке зазнає варварських бомбардувань та солдати, які борються з агресором. Сьогодні українці гинуть, захищаючи рідну землю.

Але кожна війнa також означає непоправні втрати в національній спадщині та культурі. Сьогодні українські музеї стикаються з екстремальними викликами – як захистити та зберегти колекції, як зберегти спадщину багатьох поколінь, про які вони піклуються.

Польща це дуже добре розуміє. Розкрадання та знищення культурних цінностей у нашій країні набули виняткових розмірів під час Другої світової війни; кульмінацією стало повне пограбування та знищення Варшави під час Варшавського повстання та одразу після його придушення. Подібних втрат ніколи більше не повинна зазнати жодна нація та держава. На жаль, сьогодні це загрожує Україні.

Тому, щоб не допустити катастрофи та підтримати наших колег з України, ми створюємо Комітет Допомоги Музеям України. Його основними цілями є:
– підтримка всіх музеїв і закладів культури України в охороні колекцій, найцінніших експонатів і пам’яток української культури;
– допомога з документацією, оцифруванням та інвентаризацією колекцій;
– надання матеріалів, необхідних для захисту та переховування колекцій;
– обмін досвідом;
– збір документів, що підтверджують розкрадання та знищення українських культурних цінностей.

Боротьба за збереження культурної та національної спадщини України – це наша спільна боротьба!

Секретаріат Комітету розташований у Музеї Варшавського Повстання за адресою ul. Grzybowska 79 у Варшаві.

Контактна особа з координації діяльності Комітету – пані Anna Drozd
телефон: 22 376 68 36 – номер обслуговується українською мовою,
22 376 68 43 – номер обслуговується польською та англійською мовами,
мобільний телефон: 451 056 094,
лектронна пошта: [email protected]

Вчора ми почали зв’язуватися з музеями з України, щоб визначити їхні потреби; маємо можливість транспорту до України, шукаємо спонсорів та логістичних партнерів.

Просимо також надавати свої контакти до Музеїв України на вказану вище електронну адресу.

Комітет допомоги музеям України діятиме в соціальних мережах:
– у Facebook: https://www.facebook.com/MuzealnicyDlaUkrainy
– та у Twitter: https://twitter.com/MuzeaUkrainie

Українські музеї та установи, які бажають повідомити про необхідність допомоги, а також польські музеї та установи, які бажають долучитися до роботи Комітету, можуть зв’язатися з нами через соціальні мережі.

Повідомлення, розміщені на вищезгаданих каналах, завжди матимуть двомовні версії: польську та українську.

Ми заохочуємо установи та музеї, які входять до складу Комітету, ділитися інформацією з профілів Комітету на власних каналах у соціальних мережах.

Наразі до складу комісії увійшли:
Robert Andrzejczyk – Директор музею Юзефа Пілсудського в Сулеювку
Bogna Bender-Motyka – Директор Національного Люблінського музеюв Любліні
Grzegorz Berendt – Директор Музею Другої світової війни в Гданську
Piotr Cywiński – Директор музею Аушвіц-Біркенау
Hubert Czachowski – Директор Етнографічного музею в Торуні
Piotr Dmitrowicz  – Директор Музею Яна Павла ІІ та примаса Вишинського
Paweł Dusza – Директор музею в Сосновці
Wojciech Fałkowski – Директор Королівського замку у Варшаві
Dorota Folga-Januszewska – Заступник Директора Музею палацу короля Яна III у Віланові
Jacek Friedrich – Директор Національного музею в Гданську
Dariusz Gawin – Заступник Директора Музею Варшавського повстання
Andrzej Gołąb  – Директор Крайового музею в Красниставі
Piotr Górajec – Заступник Директора Музею палацу короля Яна III у Віланові
Karolina Grabowicz-Matyjas – Директор Музею еміграції в Гдині
Adolf Juzwenko – Директор Оссолінеуму, Національний інститут імені Оссолінських у Вроцлаві
Łukasz Kamiński – Голова/Президент Інституту Павла Влодковича
Basil Kerski – Директор Європейського центру солідарності
Beata Kiszel – Директор музею в Тарновських Гурах
Alicja Knast – Директор Національної галереї в Празі
Robert Kostro – Директор Музею історії Польщі
Robert Kotowski – Директор Національний музей у Кельце
Paweł Kowal – Експерт Музею Варшавського повстання
Tomasz Kranz – Директор Державного музею в Майданеку
Krzysztof Królikowski – Директор музею замку та військового госпіталю в Уяздові
Marek Lasota – Директор Музею Армії Крайової в Кракові
Sławomir Majcher  – Директор Музею спорту та туризму у Варшаві
Karol Makles – Представник Директора з основної діяльності Сілезького музею в Катовіцах
Tomasz Mazgajski – Директор Музею та Інституту зоології Польської академії наук
Beata Michalec – Заступник Директора програми Музею Незалежності у Варшаві
Karin Moder – Директор Музею міста Гдині
Marek Mutor – Директор Центру історії Заєздня у Вроцлаві
Joanna Mytkowska – Директор Музею сучасного мистецтва у Варшаві
Grzegorz Nowik – Заступник Директора Музею Юзефа Пілсудського в Сулеювку
Jan Ołdakowski – Директор Музею Варшавського повстання
Marianna Otmianowska – Заступник Директора музею «Королівські Лазеньки» у Варшаві
Sławomir Paszkiet – Директор Музею Марії Склодовської-Кюрі у Варшаві
Rafał Pazio – Директор установи культури місцевого самоврядування «Оссовський парк культури – ворота Варшавської битви 1920 року»
Robert Sadowski – Директор Військового музею в Білостоці
Jacek Siebel – Директор Музею історії Катовіц
Tadeusz Sikora – Директор музею села Кельце
Dorota Sławińska – Камаса Директор Музею Старого Гутно Мазовецьких у Прушкові
Agata Sobczak – Директор музею Зофії та Вацлава Налковських у Воломіні
Albert Stankowski – Директор Музею Варшавського гетто
Katarzyna Szczerbińska-Tercjak – Директор музею залізниці в Сілезії – Фонд охорони промислової спадщини Сілезії
Wojciech Śleszyński  – Директор Музею пам’яті Сибіру
Paweł Ukielski – Заступник Директора Музею Варшавського повстання
Zbigniew Wawer – Директор Королівського музею «Королівські Лазеньки» у Варшаві
Marta Wojciechowska – Директор Музей ім Войцеха Кентшинського в Кентшині
Hanna Wróblewska – Віце-президент ICOM у Польщі
Blanka Wyszyńska-Walczak – Голова фонду «АРКА» імені Юзефа Вільконьа
Robert Zydel – Директор Етнографічного музею у Варшаві

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij