mistrzowie

ŁAGOWSKA Karolina

z domu Skiba
21 XII 1920 – 11 IV 2002
śpiewaczka
 
Urodziła się i mieszkała w Paarach. Wybitna śpiewaczka roztoczańska
 
W jej zamiłowaniu do muzyki szczególną rolę odegrał ojciec, który świetnie śpiewał i grał na własnoręcznie robionych fujarkach. Ale śpiewała i babcia i mama "chodzili na chóry do kościoła śpiewać siedem kilometrów." Muzykalny jest także jej młodszy brat - >Stanisław Skiba. Śpiewa również jej syn Bronisław (jest basem w chórze Arion w Świdniku).
 
Pracowała w gospodarstwie rolnym, przed wojną należała do ZMW „Wici”, prowadziła świetlicę. W czasie okupacji uczestniczyła w ruchu oporu. Po wojnie działała w Kole Gospodyń Wiejskich, w teatrze amatorskim przy klubie "Ruch". Rzadko występowała na scenie, choć dużo śpiewała - "młodzieży szkolnej, wczasowiczom, studentom przy ognisku". Była animatorką zespołu śpiewaczo-obrzędowego, który aktywnie działał w latach 70. i 80.
 
Miała szeroki repertuar, ze szczególnym zamiłowaniem śpiewała pieśni religijne, weselne, liryczne.
 

 
 
Nagrody
 • 1983 - OFKIŚL w Kazimierzu - Złota Baszta 

 

Dyskografia:

 • 2015 - Spod Niebieskiej Góry 2 - muzyka Roztocza południowo-zachodniego, In Crudo CD17, 5 pieśni
 • 1997 - Muzyka Źródeł. Lubelskie, Polskie Radio RCKL 1997 (Wszystka moja nadzieja)
 
Archiwa:
 • Polskie Radio RCKL 
 • IS PAN 1975
 
Bibliografia:
 • 1984 - informator XVIII FKIŚL w Kazimierzu, notka Heleny Weremczuk, 1984
 • 1988 - red. Jan Adamowski, W polu lipejka, Zamość 1988
 • 1995 - Jan Adamowski, Śpiewanejki moje II, Lublin 1995
 • 2011 - Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011 (zapis nutowy 1 pieśni - cz. 2)
 • 2014 - Leksykon MuzykaRoztocza.pl
 • 2015 - Piotr Dahlig [w:] Spod Niebieskiej Góry 2, In Crudo
 
oprac. Remek Mazur-Hanaj
Karolina Łagowska z ojcem Michałem Skibą, 1975 Paary, fot. Piotr Dahlig