Kalendarz

Koło moho prosa zołotaja rosa – pieśni nadbużańskiego Polesia

  • 09.06.2021
  • 19.00
  • Warszawa
  • Koncerty

Koncert jest podsumowaniem okresu prowadzonych przez Agnieszkę Szokaluk badań i rekonstrukcji pieśni nadbużańskiego Polesia, znanych jedynie z archiwalnych nagrań śpiewu kilku kobiet z okolic Włodawy, urodzonych pod koniec XIX wieku.

Wykonane niemal 60 lat temu nagrania utrwaliły ślady zupełnie niemal zapomnianej kultury muzycznej polsko-ukraińskiego pogranicza z początków ubiegłego stulecia oraz sylwetki kilku wybitnych śpiewaczek. Najbardziej wyrazistą postacią była Maria Kałużna z Orchówka, której pieśni – po polsku i w lokalnej gwarze ukraińskiej – stały się zaczątkiem tego przedsięwzięcia.

Projekt jest próbą odtworzenia lokalnego stylu i brzmienia grupowego śpiewu na podstawie skromnych źródeł archiwalnych – solowych wykonań – oraz doświadczeń uczestniczek grupy w praktyce śpiewu z sąsiednich terenów: ukraińskiego Polesia, Podlasia i Lubelskiego. Jest także próbą przywrócenia tych pieśni do życia w miejscu ich pochodzenia. Zaśpiewamy swańki (pieśni wiosenne z Wyryk), pieśni weselne, chrzcinne, liryczne, kołysanki, przyśpiewki zalotne, miłosne

Materiał archiwalny stanowią nagrania z zasobów Archiwum „Pracownia Etnolingwistyczna” UMCS.

Zaśpiewają:
Agnieszka Szokaluk, Ewa Grochowska, Julita Charytoniuk, Sylwia Jarmusz-Sokołowska, Zuzanna Sawińska

 

Zapraszamy też na koncert w Lublinie:
14.06.2021, godz. 18.00,  Warsztaty Kultury
Czytaj więcej!

 

Miejsce:
Ambasada Muzyki Tradycyjnej
Warszawa, ul. Jazdów 3/20

Uczestników poprosimy o datki ok. 20 zł na wsparcie działania Ambasady

Wydarzenie:
Muzyka Polesia
Dom Tańca
  
Ambasada Muzyki Tradycyjnej 
Towarzystwo dla Natury i Człowieka  

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie

Anna Pomulska z Osowy (ur. 1906), w tle zeszyt Marii Kałużnej z Orchówka