Kalendarz

lKOBIETY | Spotkanie piąte. „Nam woda łęgi zabrała” – śpiewy z Polesia Lubelskiego

  • 28.07.2021
  • 19.00
  • online
  • Spotkania
  • Wykłady|Konferencje
  • Online

Bohaterkami spotkania są dwie charyzmatyczne kobiety: Katarzyna Halina Weremczuk i Karolina Demianiuk. Znane zarówno jako członkinie zespołu „Jutrzenka” (działającego w Dołhobrodach od 1987 roku), jak i solistki.

Życie każdej z nich, twórczość i dorobek wokalny to także fragment dużej i skomplikowanej historii tej części Polski. Pogranicze językowe, religijne i kulturowe, a na tym tle podziały administracyjne, które zazwyczaj nijak się mają do poczucia przynależności i tożsamości samych mieszkańców. To wszystko wpływa również na swobodę twórczości, losy poszczególnych rodzin, przekaz tradycji.

Wiejskie kobiety: śpiewaczki, tkaczki, hafciarki, kucharki, przewodniczki obrzędów. Matki, gospodynie, znachorki, położne. A także instrumentalistki, organistki, wykonawczynie przedmiotów użytkowych i ozdobnych. Inicjatorki wielkich zmian obyczajowych i społecznych w swoim środowisku, spełniające posługi wokół życia i śmierci osób bliskich i obcych. Biografię każdej z nich naznacza nie tylko to, na co kobiety przez wiele setek lat musiały się godzić z racji płci, pozycji społecznej, wychowania i szczegółowych zasad określających reguły życia w tradycyjnej społeczności. Patrzę na nie przez pryzmat ich niezwykłych umiejętności i talentów oraz wewnętrznej siły, która pozwala im realizować się w jednej z najsilniejszych i najbardziej unikalnych potrzeb człowieka – twórczości.

Zaprasza prowadząca – Ewa Grochowska

 

Autorzy i źródła zdjęć w materiale (w kolejności pokazywania się na ekranie):
– Z archiwum Poleskiego Parku Narodowego
– Ze zbiorów Domu Kultury w Hannie, dzięki uprzejmości Anny Kaźmiruk
– Ze zbiorów Domu Kultury w Hannie, dzięki uprzejmości Anny Kaźmiruk
– Fot. M. Cieszewski, archiwum festiwalu Wszystkie Mazurki Świata
– Ze zbiorów Domu Kultury w Hannie, dzięki uprzejmości Anny Kaźmiruk
– Fot. K. Borysiak, strona internetowa Polskiego Radia – audycja poświęcona K. Demianiuk www.polskieradio24.pl...
– Z archiwum gminy Dobre.

Nagrania audio – źródła (w kolejności prezentowania):
– Ze zbiorów Polskiego Radia – płyta z serii „Muzyka Źródeł” (vol. 13)
– Ze zbiorów Polskiego Radia – płyta z serii „Muzyka Źródeł” (vol. 13)
– Ze zbiorów Polskiego Radia – płyta z serii „Muzyka Źródeł” (vol. 13)
– Nagranie terenowe Ewy Grochowskiej
– Ze zbiorów Domu Kultury w Hannie, dzięki uprzejmości Anny Kaźmiruk
– Nagranie z filmu „Ziemia”, reż. Zuzanna Solakiewicz, dzięki uprzejmości autorki

Muzyka do posłuchania na YT – nagrania video Jagny Knittel (projekt „Śladami odchodzących pieśni”):
YouTube/watch...
https://www.youtube.com/watch?v=HYxEW4GV30s

 

Termin:
28 lipca, godz.19.00

Miejsce:
Facebook Jarmarku Jagiellońskiego

Organizatorzy:
Jarmark Jagielloński w Lublinie
Lublin - Miasto Kultury

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie