Kalendarz

CZTERY STRONY KARPAT | Wszystkie Mazurki Świata 2021

  • 18.06.2021
  • 19.00
  • Warszawa
  • Festiwale|Przeglądy
  • Koncerty

Wykonawcy:
Hudaki Village Band (Ukraina)
Muzyka Gór - Karpaty Zachodnie

Kurator koncertu:
Janusz Prusinowski

Karpaty to ogromny muzyczny wszechświat, którego bogactwa nie da się zmieścić w jednym koncercie. Powiedzenie „co wieś, to inna pieśń” w warunkach górskich nabiera szczególnego znaczenia. Bywa, że co dolina, to inny język, muzyka i tańce. Bywa też, że w jednej dolinie, jednej wsi, kilka narodowości żyje wspólnie przez wiele wieków, zachowując odrębność, a zarazem współtworząc jeden muzyczny organizm. Postanowiliśmy „pobrać próbki” muzycznych zjawisk z dwóch punktów tego uniwersum - z Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego, Podhala i Spiszu z jednej strony oraz regionu Maramures, leżącego na ukraińskim Zakarpaciu z drugiej. Z jednej strony różniące się od siebie muzycznie, sąsiadujące wielkie doliny i stoki górskie, z drugiej jedna wieś, Niżne Seliszcze, w której od stuleci współistnieją melodie i tańce huculskie (czy też szerzej - słowiańskie), rumuńskie, węgierskie, żydowskie i romskie.

Z perspektywy Warszawy czy Mazowsza Karpaty to odległa, egzotyczna kraina. Niewiele jest tam podobieństw do mazurków i oberków, nawet melodie i tańce „na trzy” przypominają raczej wiedeńskie walczyki. Jest tam natomiast wiele muzycznych zjawisk, które mogą dla „ludzi nizin” być punktem odniesienia i źródłem inspiracji. Mamy bowiem tańce korowodowe i kołowe, które – według Oskara Kolberga – były też źródłem mazura i krakowiaka. Mamy różnorodne style śpiewania improwizowanych przyśpiewek czy to w obyrtce, czy w kołomyjce, jako żywo to samo co w radomskich wyrywasach i oberach ciągłych. Mamy też różnorakie tańce w parach i style wirowania, mamy popisy tancerzy przypominające nieco oberkowe przytupy, tzw. „piąteczki”, mamy wreszcie różne style śpiewu i tradycyjne techniki emisji głosu.

Inspirujące może być także to, w jakim stopniu muzyka tradycyjna jest żywa i istotna dla społeczności tych śródgórskich okolic. Mnóstwo młodych ludzi gra i śpiewa, działają grupy dziecięce, różnorakie szkoły i ogniska muzyczne, w których przekazuje się umiejętności i repertuar. Oczywiście śpiewa się i gra także w domach, odświętny strój regionalny jest zaś powodem do dumy. Jak to się udaje i jak to wygląda z bliska będziemy mogli zapytać muzyków po koncercie. Wielu z nich jest zaangażowanych w proces przekazu i wychowania kolejnych muzycznych pokoleń.

Nasz Festiwal jako jeden z celów stawia sobie prezentację lokalnych zjawisk muzycznych, swoistych „bijących źródeł” kultury. Punktem odniesienia są dla nas np. radomskie oberki, gdzie słowo, śpiew, rytm, melodia, muzykowanie, taniec i improwizacja łączą się w jedno muzyczno-społeczne pulsujące zjawisko. W regionach górskich jest wiele tego rodzaju zjawisk. Być może będziemy mogli nawet uchwycić sam proces różnicowania wspólnego repertuaru. Na pewno też – i to w obydwu grupach wykonawców – będziemy mogli zaobserwować proces przeciwny, łączenia i mieszania rytmów, fraz i słów różnych języków. Umiejętność wyważania i twórczego wykorzystania obu tych kluczowych dla kultury procesów jest sferą twórczości wszystkich wykonawców koncertu.

No i oczywiście muzyka – fantastyczna – ale o niej opowiedzą już wykonawcy.

Zapraszam na wyjątkowy koncert.

Janusz Prusinowski

 

Hudaki Village Band
W Karpatach Marmaroskich, leżących na granicy zachodnio-południowej Ukrainy, Rumunii i Węgier, wiejskich muzykantów nazywa się hudakami . Wieloetniczna historia tych ziem ma odbicie w tutejszych tradycjach muzycznych – słowiańskie techniki śpiewu, rumuńskie melodie, żydowskie rytmy, romska energia mieszały się tu ze sobą przez setki lat.
Do dziedzictwa tego regionu odwołuje się zespół Hudaki Village Band. Występując na setkach festiwali i sal koncertowych w całej Europie już od 20 lat porywa do tańca i wprowadza niewtajemniczonych w archaiczne, nocne chwile szczęścia.
Zespół Hudaki Village Band założył w 2001 roku austriacki emigrant i muzyk Jürgen Kreftner wraz z dwoma muzykami, którzy grali na weselach - Wasylem Ruszczakiem i Mychajłem Szutko z wioski Niżne Seliszcze. Na początku do zespołu dołączyła wokalistka Katja Jarynycz, a nieco później - 11-letnia Olga Seninec oraz były basista rockowy Volodja Tyszler. Po pewnym czasie spotkali się z cymbalistą-wirtuozem Wołodią Korolenko oraz dwoma wybitnymi muzykami wiejskimi - Serhijem Kowaczem i jego synem Witalijem. Od 2008 roku skład grupy nie zmienił się.
Jedną z głównych cech kultury górskich wiosek jest mieszanka humoru i pasji, które można poczuć, usłyszeć i zobaczyć na koncertach zespołu (również w niecodziennym stroju wykonawców).
Zespół występował na kilkudziesięciu festiwalach w Europie, m.in. Sziget w Budapeszcie, Fusion i Bardentreffen w Niemczech, KlezMore w Wiedniu, Notes d'Equinoxes Delemont i Festival des 5 Continents w Szwajcarii, Respect-Prague, Balkan Trafik Brussels, Les Suds Arles we Francji i wielu innych.
Skład:
Kateryna Jarynycz – śpiew
Witalij Kowacz – śpiew, gitara
Myhailo Szutko – śpiew, skrzypce
Wołodymyr Tiszler – kontrabas
Serhij Kowacz – (akordeon, plonka
Wołodymyr Korolenko – cymbały
Wasyl Ruszczak – perkusja
Hanna Ochrymczuk – śpiew
Tancerze:
Bielousowa Tetiana i Koszan Wiaczeslaw

Muzyka Gór – Karpaty Zachodnie
Polskie regiony karpackie, przez swoje uwarunkowania geograficzne oraz wielowiekowe procesy osadnicze, to obszary o niezwykle różnorodnej i bogatej kulturze. Wśród zamieszkujących je grup etnograficznych, do najliczniejszych, najbardziej charakterystycznych i bogatych w żywe tradycje, należą Górale Żywieccy, Śląscy i Podhalańscy. Każda z tych grup posiada swoje niepowtarzalne, jednolite, pomimo wewnętrznych odrębności, cechy kulturowe, wyróżniające je wśród pozostałych regionów. Tym, co je łączy, są tradycje pasterskie, przyniesione przez wywodzące się z Bałkanów plemiona Wołoskie, migrujące w różne rejony Europy, które w wiekach XV-XVII osiedliły się na tych terenach i w dużym stopniu ukształtowały tutejszy folklor muzyczny i instrumentarium. Muzycy tradycyjni z Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Podhala połączą swoje siły, aby ukazać z jednej strony odrębność i niepowtarzalność tych regionów, a z drugiej - wszystko to, co je łączy i świadczy o ich wspólnych muzycznych korzeniach. Ponadto muzycy zaprezentują kilka utworów ze Spiszu, jedynego w Polsce regionu, w którym grano i tańczono Czardasza. Spisz do końca XV wieku był częścią Węgier, a że wiodła tamtędy ważna droga handlowa, mieszały się tam wpływy wielu kultur.
Skład:
Marta Matuszna – skrzypce, śpiew
Jan Michałczak – skrzypce, altówka, śpiew
Jarosław Zawada – skrzypce, śpiew
Paweł Majerczyk – skrzypce, śpiew
Stanisław Bafia – altówka, śpiew
Rafał Bałaś – kontrabas, basy podhalańskie, śpiew
Do muzyki z Beskidu Żywieckiego dołączą:
Przemysław Ficek – dudy żywieckie
Marcin Blachura – skrzypce, śpiew

 

Program całego festiwalu Wszystkie Mazurki Świata dostępny na:
– www.festivalmazurki.pl... 
Facebook/wydarzenie

 

Miejsce:
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66
Koncerty będą także transmitowane online

Ceny biletów:
ulgowy – 25 zł
normalny – 30 zł
Liczba biletów mocno ograniczona z powodu obostrzeń sanitarnych.
Bilety będzie można niedługo kupić na stronie Bilet24.
Koncert będzie także transmitowany online.

 

Organizatorzy festiwalu:
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Patroni medialni:
PR Dwójka
TVP Kultura
muzykatradycyjna.pl

Partnerzy:
Bemowskie Centrum Kultury
DK Praga
KMD Studio

Zobacz:
– Wszystkie Mazurki Świata
www.festivalmazurki.pl
Facebook/festivalmazurki 
YouTube/festivalmazurki
– Targowisko Instrumentów
www.targowiskoinstrumentow.pl

Mecenat:
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
oraz Miasta st. Warszawa

 

Źródło informacji:
– www.festivalmazurki.pl/festiwal
– Facebook/wydarzenie