Akademia Kolberga Szkoły tradycji

Jednym z pomysłów, jak to robić jest zainicjowany przez Stowarzyszenie „Tratwa” program „Szkoły Tradycji”.

Istotą działania „Szkół tradycji” jest próba wdrożenia w kilku wybranych środowiskach wiejskich złożonych systemów animacyjno-edukacyjnych, skoncentrowanych wokół najcenniejszych elementów lokalnych tradycji muzycznych.

Punktem wyjścia są tu dotychczasowe wieloletnie doświadczenia Stowarzyszenia „Tratwa”
i współpracujących z nim artystów i animatorów w pracy nad fenomenem muzyki tanecznej południowego Mazowsza i podlaskich konopielek.
Podstawą tej pracy było budowanie swoistego „ekosystemu” – sytuacji i działań animacyjnych oraz tworzenia tkanki nowych interakcji społecznych i kulturowych, ponownie włączających tradycyjne muzykowanie, tańce i pieśni w praktykę życia społeczności lokalnych.

Zamysłem działania szkół jest przywrócenie naturalnego – i starego jak sama tradycja – cyklu przekazywania kompetencji kulturowych: od starych mistrzów do młodszego pokolenia.

Zawartość portalu:

Wszystkie treści prezentowane są na portalu dwutorowo: w postaci tekstów – opowieści autorstwa praktyków i badaczy polskiej muzyki tradycyjnej oraz materiałów video – filmów, zrealizowanych zarówno w ramach działań Akademii, jak i powstałych wcześniej.

Istotnym elementem portalu są także zakładki prezentujące programy grantowe Instytutu Muzyki i Tańca, powstałe we współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej: „Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Dział „Mały Kolberg” prezentuje materiały z projektu o tej samej nazwie, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej.
Do obecnych i przyszłych pasjonatów tańca tradycyjnego adresowana jest zakładka „Szkoła tańca”.

Całości dopełnia dział „Polecamy”, będący prezentacją cennych projektów, inicjatyw a także instytucji i organizacji zajmujących się badaniem, dokumentowaniem, praktykowaniem i upowszechnianiem kultury muzycznej i dziedzictwa wsi.

„Akademia Kolberga” została zrealizowana przez Stowarzyszenie „Tratwa” wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga

Brak wpisów