Szkoły Mistrzów Tradycji

Warsztaty w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” 2011

Warsztaty odbywały się w dniach 14–16 października 2011 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Artyści prowadzący warsztaty:
Jan Gaca – skrzypce
Tadeusz Kubiak – skrzypce
Sławomir Czekalski – harmonia
Adam Tarnowski – bęben
Zespół Śpiewaczy z Gałek Rusinowskich – śpiew
Piotr Zgorzelski – taniec
oraz: Maciej Żurek, Ewa Grochowska i Janusz Prusinowski

 

Film z warsztatów tradycyjnej muzyki instrumentalnej i śpiewu z regionu centralnej Polski

 

Organizator warsztatów i Festiwalu:
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata

Rok: 2011

Projekt zrealizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów tradycji”

 

Źródło informacji:
– materiały przekazane przez Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl