Promesa Roku Kolberga 2014

Polesie Kolberga – Polesie dziś

Teren Polesia Zachodniego, na którym Stowarzyszenie Panorama Kultur realizuje swoje projekty od 2008 roku, w dużej mierze pokrywa się z obszarem opisanym przez Oskara Kolberga w tomach Wołyń i Białoruś-Polesie. W Roku Kolberga, Panorama Kultur pod kierunkiem Jagny Knittel i Maniuchy Bikont, udała się na ukraińskie i białoruskie Polesie, tereny dawnej Rzeczpospolitej, tym razem z Dziełami wszystkimi pod pachą. 

Oskar Kolberg w swoich badaniach szczególnie upodobał sobie Kresy Wschodnie. Kilkanaście tomów „Dzieł wszystkich” dotyczy terenów znajdujących się dziś na Ukrainie, Białorusi i Litwie.

Odwiedziliśmy znajome wsie i zaprzyjaźnione śpiewaczki. Odczytywaliśmy im słowa pieśni z zapisów Kolberga; okazało się to być skuteczną stymulacją -  panie przypominały sobie pieśni, o których istnieniu dawno już zapomniały. Nas Kolberg zainspirował do kontynuowania badań na terenach pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego i dalej, aż po Mogilew. 

Panorama Kultur zajmuje się dokumentacją filmową, fotograficzną, a przede wszystkim dźwiękową. Nagrywamy zarówno pieśni jak i bajki, opowieści i historie z  życia. Najstarsi mieszkańcy Polesia pamiętają ich wiele. W przypadku pieśni zależy nam żeby nagrać te najstarsze, obrzędowe, związane zarówno ze świętami dorocznymi, jak i z cyklem życia człowieka. Szukamy pięknej, dawnej liryki, ale też doceniamy ulubiony repertuar naszych informatorów - zwykle niezbyt archaiczny. Nagrania które tu prezentujemy są wyborem różnych gatunków z którymi się na Polesiu stykamy.

 

W ramach projektu przeprowadzono badania etnograficzne na Polesiu ukraińskim i białoruskim (dawnych terenach Rzeczypospolitej) w poszukiwaniu repertuaru zapisanego przez Oskara Kolberga oraz w celu nauki śpiewu u wiejskich mistrzów.

Wybrane nagrania zostały opublikowane na portalu Panorama Kultur i wzbogacone o materiały z wyjazdów z poprzednich lat:
www.pk.org.pl

 

Projekt obejmował dwa wyjazdy na Polesie:
– na Ukrainę (woj. Równe)
– na Białoruś (Brześć, Mogilew)

Odbyły się cztery prezentacje:
11.10.2014 – Bielsk Podlaski, koncert Pieśni wiosny, pieśni lata - Polesie Kolberga dziś, wyk. zespół Z lasu oraz śpiewacy ze wsi Załawie z Ukrainy
28.10.2014 – Warszawa, Pardon to tu, koncert Oj borom borom. Poleskie improwizacje, wyk. Maniucha Bikont, Ksawery Wójciński oraz artyści wideo
30.11.2014 – Warszawa, Instytut Teatralny, koncert Oj na hori sonejko. Pieśni i opowieści z Polesia
17.11.2014 – Warszawa, relacja z projektu podczas seminarium ze studentami Kolegium „Artes Liberales”

 

Rejon Malarita, Polesie białoruskie

 

Wieś Perebrody, Polesie ukraińskie

 

Wieś Załawie, Polesie ukraińskie

 

Wieś Zaluzhja

 

Koncert Pieśni wiosny, pieśni lata - Polesie Kolberga dziś w Bielsku Podlaskim w wykonaniu zespołu Z lasu oraz śpiewaków ze wsi Załawie z Ukrainy

 

Organizator:
– Stowarzyszenie Panorama Kultur
www.pk.org.pl

Koordynator projektu – Jagna Knittel
Opieka merytoryczna – Maniucha Bikont
Współpraca:
– Oleksiy Nahornyuk, Wolha Jemialjanczik, Vitali Michalczuk
– Zespół z Lasu w składzie Julita Charytoniuk, Karolina Podrucka, Anna Jakowska, Olga Kozieł, Ewa Grochowska, Joanna Gancarczyk

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca