Promesa Roku Kolberga 2014

Muzyczny folklor Podkarpacia – badania terenowe

W związku z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił Program „Kolberg 2014 – Promesa”, którego realizatorem jest Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. 

Projekt zgłoszony przez Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie do w/w programu odnosił się do sfery „Tradycja żywa w działaniu” i otrzymał akceptację Instytutu Muzyki i Tańca, a dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN przeznaczony został do realizacji.

Fonoteka
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami zebranymi podczas badań terenowych na stronie rzeszowskiego Muzeum Etnograficznego – www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/fonoteka

Efekty realizacji projektu zostaną wwkrótce zamieszczone na portalu MuzykaTradycyjna.PL w dziele LEKSYKON.

 

I.Kapele i Instrumenty
http://www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/kapele 

– Instrumenty kapeli Wilczków z Rakszawy
– Helena Mączka z Rakszawy (region rzeszowski)
– Kapela z Huty Komorowskiej (region tarnobrzeski)
– Kapela JODŁOWIANIE z Jodłowej (region rzeszowski)
– Kapela Muzykanty z Trzciany (region rzeszowski)
– Kapela Bratkowiacy- Józef Pisarek (region rzeszowski)
– KONTRABAS
– Kapela Ludowa "GACOKI" z Gaci (region przeworski)
– Edward Filipczak- Lisznianie i Bukowianie (region sanocki)
– Aleksander Galik- Kamraty (region sanocki)
– Zespół obrzędowy i kapela "Graboszczanie" (region krośnieński)
– Kapela "Trzcinicoki"- Eugeniusz Kopera (region jasielski)
– Kapela "Trzcinicoki"- Stanisław Marszałek (region jasielski)
– Kapela "Szebnianie"- Aleksander Kosiba (region jasielski)
– Kapela "Szebnianie"- Jerzy Korzycki (region jasielski)

 

II. Zespoły Folklorystyczne
www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/zespoly

– Zespół śpiewaczy "Jamniczanki" z Jamnicy (region tarnobrzeski)
– Zespół śpiewaczy "Strażowianki" ze Strażowa (region rzeszowski)
– Zespól Pieśni i Tańca z Przedmieścia Dubieckiego we wspomnieniach Longiny i Stanisława Oważanych (region przemyski)
– Zespół Śpiewaczy „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa (region przemyski)
– Zespół śpiewaczy Lubinka z Piskorowic (region przeworski)
– Grupa Śpiewacza Wyszatyczanie z Wyszatyc (region przemyski)
– Wolanie- Mieczysław Czapla (region sanocki)

 

III. Biografie i Pamiętniki
www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/biografie 

– Muzykanckie wspomnienia Władysława Jantasa
– Helena Wilczek z Rakszawy (kapela Wilczków)
– Helena Wilczek z Rakszawy (wspomnienie o Antonim Wilczku)
– Czesława Cyran (region tarnobrzeski)
– Stanisława Mróz (region tarnobrzeski)
– Maria i Jan Cebulowie z Kolbuszowej (region tarnobrzeski)
– Jan Ciba z Wydrzy (region tarnobrzeski)
– Klarnecista TADEUSZ CHUDY z Kleci (region rzeszowski)
– Władysław Jantas- wspomnienia o kapeli Jeleniów (region rzeszowski)
– Władysław Wojtyna (region przeworski)
– Stanisław Kostka (region przeworski)
– Henryk Chruściel (region przeworski)
– Stanisław Rosół (region przeworski)
– Jan Gumieniak (region przeworski)
– Józef Hant z Bukowska (region sanocki)
– KAPELA WILCZKÓW Z RAKSZAWY K. ŁAŃCUTA - we wspomnieniach Stanisława i Damiana Wilczków
– Mychajło Sałak (region sanocki)
– Stanisław Wyżykowski (region krośnieński)

 

IV. Artykuły i Relacje
www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/artykuly 

– To już 22 lata folkloru w Telewizji Rzeszów
– Konferencja podsumowująca projekt "Muzyczny folklor Podkarpacia-badania terenowe”.
– Rozwój kolekcji muzycznej Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie.
– Muzyka ludowa Podkarpacia
– Oskar Kolberg i XIX- wieczne badania nad folklorem muzycznym dzisiejszego województwa podkarpackiego.
– FOLKLOR MUZYCZNY PODKARPACIA-BADANIA TERENOWE (Kolberg 2014 – Promesa)