Akademia Kolberga Mały Kolberg

Projekt Mały Kolberg powstał z potrzeby umożliwienia małym dzieciom kontaktu z żywą tradycją w muzyce, śpiewie i tańcu.

W ramach projektu prowadzimy warsztaty dla animatorów w społecznościach lokalnych przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnej muzyki, śpiewu i tańca. Chcemy przygotować grupę animatorów do tworzenia lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycję i zwyczaje swojego otoczenia, zachwycić się nimi i znaleźć w nich inspirację dla własnych pomysłów i działań.

Warsztaty odbyły się w 7 regionach: Wielkopolsce, Łódzkiem, Beskidzie Żywieckim, na Warmii i Mazurach, Lubelszczyżnie, Mazowszu i w Warszawie.

Warsztaty muzyczne, organizowane przez Forum Muzyki Tradycyjnej, prowadzą artyści znający lokalne tradycje i mający duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Będą im towarzyszyć szkolenia dotyczące rozwoju małych dzieci prowadzone przez ekspertki z Fundacji Komeńskiego.

Projekt „Mały Kolberg” realizowany jest wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej.

Brak wpisów