Kalendarz

2019-04-05

Mała Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego

  • 05.04.2019
  • Lublin
  • Warsztaty
  • Cykliczne
  • Dzieci

Ocalić od zapomnienia zwyczaje i obrzędy wiosenne

  • od 05.04.2019
  • do 07.04.2019
  • Knyszyn
  • Spotkania śpiewacze
  • Warsztaty