Kalendarz

Konferencja „Festiwale, konkursy, przeglądy...”

  • od 07.12.2017
  • do 08.12.2017
  • Lublin
  • Wykłady|Konferencje

Konferencja „Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego”

Konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, ma na celu przedstawienie generalnych problemów związanych z rozpoznaniem funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Festiwale, przeglądy i konkursy – w pełnej ich różnorodności – czynimy przestrzenią naszych zainteresowań naukowych, definiując je jako miejsce wymiany treści kulturowych i jako warunek zrównoważonego rozwoju poprzez wzajemne edukowanie się, inspirowanie oraz nieustanne uczenie się tolerancji, poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych.

Konferencja ma mieć wymiar interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, socjologów, etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów czy pedagogów oraz wszystkich badaczy i animatorów kultury, którzy w swojej pracy zajmują się – zarówno teoretycznie, ale także praktycznie – problematyką ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Interesują nas festiwale, przeglądy, konkursy związane z różnymi dziedzinami, w których przejawia się niematerialne dziedzictwo kulturowe. Przypomnijmy, że w rozumieniu Konwencji UNESCO z 2003 roku dziedzinami tymi są przekazy ustne, tradycje muzyczne, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne (np. obrzędy doroczne, rodzinne, folklor dziecięcy i in.), wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata (np. tradycyjne sposoby gospodarowania) oraz wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem artystycznym (w tym np. kulinaria, często będące przedmiotem konkursów czy festiwali) (zob. art. 2 Konwencji).

Proponujemy następujące przykładowe zakresy tematyczne konferencji:
1. Festiwale – pojęcie, terminologia, teoria, historia, przemiany.
2. Festiwale, przeglądy i konkursy jako forma ochrony dziedzictwa niematerialnego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku?
3. Metodologia i metodyka badań festiwalologicznych.
4. Próby typologii festiwali, przeglądów i konkursów.
5. Cechy i funkcje festiwali oraz ich rola w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
6. Dla kogo są festiwale? Badanie publiczności festiwalowej.
7. Niematerialne dziedzictwo kulturowe modelowane przez festiwal, przegląd, konkurs: selekcja, eliminacja, kreacja.
8. Festiwale, przeglądy i konkursy jako przestrzeń aktywności społeczności lokalnej i współpracy międzyśrodowiskowej.
9. Tworzenie reprezentacji grupowej i sposoby manifestowania tożsamości grupowej.
10. Festiwal jako forma promocji miejsca, grupy, idei.
11. Estetyka przestrzeni festiwalowej.
12. Ochrona czy kreacja? Zagadnienia związane ze sposobami rejestracji i dokumentacji festiwali.
13. Lekcja dziedzictwa niematerialnego? Walory edukacyjne festiwalu.

Zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 15 czerwca 2017 r. na adres mailowy dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS (mail: K_Smyk@wp.pl)

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru referatów spośród nadesłanych propozycji. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo do 10 lipca 2017 r.

SZCZEGÓŁY i ZAPROSZENIE TUTAJ

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– Facebook/wydarzenie