Kalendarz

Wszeteczna gęba na mię się targa. Strug | Monodia | Erdman

  • 31.03.2019
  • 19.00
  • Warszawa
  • Koncerty

„Wszeteczna gęba na mię się targa” to drugi koncert z cyklu „Psałterz Polski” w ramach Festiwal Nowe Epifanie.

Monodia Polska pod kierunkiem Adam Strug z towarzyszeniem Maria Erdman wykonają „Melodie na Psałterz polski” Mikołaja Gomółki do słów przekładu Jana Kochanowskiego.

Usłyszymy Psalmy w poetyckim przekładzie-parafrazie Jana Kochanowskiego i opracowaniu muzycznym Mikołaja Gomółki. W chrześcijańskiej interpretacji Psalmy zapowiadają wydarzenia Nowego Testamentu i przez taki pryzmat na pieśni króla Dawida spoglądał Kochanowski. Tegoroczny wybór Psalmów związany jest z proroctwem zdrady i pojmania, które poeta ujmuje w sugestywnych strofach „oto wszeteczna / Gęba na mię się targa; język fałszywy / Ludziom żywot mój hydzi” czy „Wilcy mię zewsząd srodzy otoczyli, / Zewsząd mię wilcy zawarli otyli; / Paszczęki na mię rozdarli straszliwe, / Jako lew srogi zwierzę łupiąc żywe”.

 

Monodia Polska w składzie:
Mateusz Kowalski Jakub Kukla, Wojciech Lubertowicz, Max Mucha, Szczepan Pospieszalski, Tomek Stawiecki, Adam Strug, Hipolit i Jan Woźniakowie.

Pozytyw: Maria Erdman

Kierownictwo muzyczne: Szczepan Pospieszalski i Maria Erdman

 

Miejsce:
Zamek Królewski w Warszawie
Warszawa, Plac Zamkowy 4

Bilety:
– www.noweepifanie.pl...
– poprzez system empik bilety:www.bit.ly...
– lub w Kiosk Kultury
– na miejscu, w dniu wydarzenia – 70 zł

Organizatorem Festiwalu #NoweEpifanie jest
Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– www.noweepifanie.pl...
– Facebook/wydarzenie