Kalendarz

Wakacyjny Konkurs Domu Tańca

  • od 10.07.2020
  • do 10.08.2020
  • internet
  • Konkursy
  • Online

Krótko: konkurs polega na przysłaniu do nas dwóch nagrań:
1) publicznie dostępnego nagrania archiwalnego z muzyką tradycyjną (muzyka taneczna, śpiew)
2) własnej próby odtworzenia tego nagrania (w kształcie 1:1).

Cel: jak najlepsze zrekonstruowanie nagrań

Szerzej: zadanie polega na zrekonstruowaniu archiwalnego nagrania (o długości co najmniej minuty) z utworem instrumentalnym lub śpiewem, które jest publicznie dostępne w internecie (w zgłoszeniu trzeba dać link do niego!). Najlepsze rekonstrukcje zamieścimy na naszym fanpejdżu z zaproszeniem do ogrania imprezy w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej (kiedy takowe wrócą), a przynajmniej trzech zwycięzców otrzyma także nagrody rzeczowe! Nagrodą główną jest rysunek Daniela de Latoura, nagrodą za kolejne miejsca - płyta.

Oceniamy: dobór nagrania (poziom trudności wykonania, na ile wybrany wykonawca źródłowy związany jest z muzyką tradycyjną obszaru Polski), wierność oryginałowi (rytmika, puls, brzmienie, ornamentyka, artykulacja), ogólną wartość estetyczną.

Zgłoszenia prosimy przesyłać przez najbliższy miesiąc (tj. do 10.08.2020) na adres mailowy Ambasady Muzyki Tradycyjnej: ambasada@domtanca.art.pl. Nagrania zwycięzców będziemy publikowali w sierpniu, a potem pewnie co jakiś czas będziemy je przypominali.

Oceniać będą: Katarzyna Andrzejowska, Mateusz Kowalski, Rafał Miśta, Maria Stępień, Katarzyna Zedel, Kuba Zimończyk
(+ dopuszczamy możliwość konsultacji z osobami nieuczestniczącymi w konkursie)

W razie pytań – pytajcie!

 

Tutaj będziemy zbierali odpowiedzi na Wasze wątpliwości:

Pyt. 1. Co to znaczy, że nagranie powinno być ogólnodostępne?
Nagranie archiwalne musi być ogólnodostępne - tzn. takie, do którego można podać działający link otwierający się każdemu bez logowania, rejestracji itp. bez naruszania praw autorskich.

Pyt. 2. Czy nagrania archiwalne mogą być wykonywane na dowolnym instrumencie?
Tak! Na dowolnym.

Pyt. 3. Co oznacza, że „wykonawca źródłowy związany jest z muzyką tradycyjną obszaru Polski?
Chodzi o to, by nagranie archiwalne zawierało wykonanie wiejskiego instrumentalisty/śpiewaka z terenu Polski (w tym przedstawicieli mniejszości narodowych). Nie oznacza to, że sam biorący udział ma być z obszaru Polski (chociaż może być wtedy kłopot z dostarczeniem mu nagród).

Pyt. 4. Czy można zgłosić kilka swoich nagrań, każde na innym instrumencie?
Tak.

 

Organizator:
– Dom Tańca
www.domtanca.art.pl
Facebook/Domtanca

– Ambasada Muzyki Tradycyjnej
Facebook/ambasadamuzykitradycyjnej

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– Facebook/wydarzenie