Kalendarz

W sieci Mazurka / In the Net of Mazurek – film

  • 12.09.2020
  • online
  • Spotkania
  • Warsztaty
  • Film
  • Online
  • Cykliczne

To wydarzenie powtarza się co 7 dzień/dni aż do 2020-09-12.

„W sieci Mazurka” – program warsztatów muzyki tradycyjnej on-line | LATO 2020

[English text below]

Do wszystkich stęsknionych za wspólnym muzykowaniem, pragnących wiedzy, praktycznych wskazówek i szukających przygody w graniu polskiej muzyki tradycyjnej!
Janusz Prusinowski i Fundacja Wszystkie Mazurki Świata zapraszają do nauki w ramach warsztatów on-line „W sieci mazurka”.

Będziemy grać na skrzypcach, harmonii, bębnić i śpiewać! Janusz Prusinowski poprowadzi młodych, ale też zaawansowanych adeptów muzyki tradycyjnej, przez ścieżki i zakamarki twórczości wiejskich mistrzów, która została zebrana i udokumentowana przez fundację Muzyka Odnaleziona. Naszym gościem specjalnym będzie Maria Siwiec.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa a potem spotkania w realu podczas Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” 29.09–3.10.2020!
Do tańca, do muzyki, do śpiewu!

Program będzie próbą syntezy doświadczeń terenowych Janusza Prusinowskiego, zebranych przez prawie 30 lat nauki u wiejskich muzykantów, praktykowania gry na skrzypcach, harmonii polskiej, basach, bębenku obręczowym, barabanie oraz śpiewu i tańca. Na przykładzie twórczości wybranych wiejskich mistrzów przedstawione zostaną zarówno podstawy gry na wymienionych instrumentach, umożliwiające rozpoczęcie grania osobom początkującym, jak i specyficzne elementy stylu, zdobienia, rytmizacji, współpracy poszczególnych instrumentów w zespole, właściwe wybranym mistrzom i regionom.

Projekt składa się z trzech części. W pierwszej części opublikujemy 13 filmów warsztatowych, które będą wprowadzeniem w rozmaite elementy tradycyjnej gry na skrzypcach, harmonii i akordeonie, bębnie i basach. Podstawą nauki będą archiwalne nagrania wiejskich mistrzów ze zbiorów fundacji Muzyka Odnaleziona: Jana Lewandowskiego, Franciszka Grębskiego, Kazimierza Meto, Piotra Gacy, Konstantego Kędziory, Stanisława Stępniaka, Józefa Ciastka, Jana Ciarkowskiego a także śpiew Marii Siwiec. Będziemy też współpracować z wirtualnym bębnistą, a osoby nieposiadające harmonii polskiej będą mogły używać aplikacji harmonista.pl. Publikacja kolejnych odcinków warsztatów rozpocznie się 17 lipca 2020 i będzie kontynuowana do września w rytmie dwóch odcinków tygodniowo.

W części drugiej odbędzie się 13 interaktywnych spotkań warsztatowych online, podczas których Janusz Prusinowski będzie wspierał muzycznie i technicznie osoby, które podjęły naukę kolejnych utworów. Zakładamy międzynarodowy charakter spotkań, a uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dosyłania własnych nagrań filmowych z wybranymi utworami.

Trzecim, finałowym etapem będą spotkania (w realu!) i warsztaty na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata (29.09–3.10.2020), podczas których wspólnie dopracujemy repertuar warsztatowy a następnie zagramy podczas Nocy Tańca.

Zapraszamy wszystkich – początkujących i zaawansowanych – do wspólnej, muzycznej przygody!

_____________

 

Spotkania online, na które Was zapraszamy, będą odbywać się w poniedziałki i piątki, o g. 19 (20.07–14.09) i będą trwały około 1,5h. Przed każdym spotkaniem online opublikujemy na naszym kanale youtube film warsztatowe, którego treść będzie tematem następującego zaraz po jego publikacji spotkania online.

Pierwszy z filmów warsztatowych (prezentacja „Mazurka” od Jana Lewandowskiego, podstawy wiejskiej gry na skrzypcach i stosowania programu bebnista.pl) ukazujących kontekst kontekst, przedstawiających kolejne zagadnienia muzyczne i techniczne, będzie dostępny już w piątek 17.07!

__________

 

Informacje:
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Ograniczona liczba miejsc, obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz zapisów on-line www.docs.google.com/forms...
Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na publikację wizerunku w wszystkich materiałach dotyczących projektu. Planujemy publikację migawek ze spotkań on-line i przesłanych filmów prezentujących nagrania uczestników.

W mailu zwrotym otrzymacie potwierdzenie, czy jest dla Was miejsce i dane do zalogowania się do platformy spotkania online.

Zgłoszenia na warsztaty w lipcu przyjmujemy do piątku 17.07, do g. 12. Osoby, które zostaną przyjęte otrzymają zwrotną via email informację z potwierdzeniem do g. 20 w sobotę 18.07. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W kolejnych tygodniach będziemy otwierać przyjmowanie zgłoszeń na sierpień i wrzesień.

Każdy jest zaproszony do udziału w całym cyklu, ale można wybrać poszczególne tematy i dołączyć do spotkania online, które jest dla Was najbardziej interesujące. Proszę o rozważne i odpowiedzialne rezerwowanie miejsca – jeśli nie będziesz mógł ostatecznie wziąć udziału w wybranym spotkaniu online, kto inny straci na nie szansę.

Dla bezpośredniej komunikacji między uczestnikami cyklu, organizatorami i nauczycielem założyliśmy na facebooku grupę „W sieci Mazurka”. Tam będą pojawiać się wszystkie informacje i aktualności o warsztatach. Również tam będziecie mogli zamieszczać filmiki z Waszymi nagraniami, gdybyście chcieli podzielić się nimi. Do grupy zapraszamy też obserwatorów i wszystkich zainteresowanych.

Wasz koordynator,
Joanna
ps. zostawiam Wam mój email, na wszelki wypadek: wsiecimazurka@gmail.com
ps 2. Wszystkie opublikowane filmy edukacyjne nie będą usuwane.

__________

Harmonogram spotkań

17.07 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
20.07 – Jan Lewandowski, „Mazurek Lewandowskiego” | skrzypce, bęben / fiddle, drum

21.07 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
24.07 – Jan Lewandowski, „Mazurek Bieńkowskiego” | skrzypce, bęben / fiddle, drum

25.07 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channe
27.07 – Franciszek Grębski, „Powiślak” | harmonia, akordeon, komputer, instrumenty dęte / accordions, computer, wind instruments

28.07 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
31.07 – Franciszek Grębski, Tadeusz Fulara, „Gałecki” | harmonia, akordeon i baraban / accordions, baraban

15.08 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
17.08 – Maria Siwiec, śpiewanie wyrywasów i granie ze śpiewu (en. singing short couplets and learning directly from singing) | śpiew, skrzypce, bębenek / song, fiddle, frame drum

18.08 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
21.08 – Kazimierz Meto, „Mazurek Kazimierza Meto” | skrzypce i basy / fiddle, folk bass

22.08 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
24.08 – Konstanty Kędziora, „Zawierucha” (en. storm) | akordeon, harmonia, komputer, baraban / accordions, computer, baraban

25.08 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
28.08 – Maria Siwiec, „Oberek z Gałek Rusinowskich” | skrzypce, harmonia, baraban / fiddle, Polish accordion, baraban

29.08 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
31.08 – Piotr Gaca, „Ober Piotra Gacy” | skrzypce, basy, bębenek / fiddle, bass, frame drum

1.09 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
4.09 – Piotr Gaca, „Jaźwiec” (en. badger) | skrzypce, basy, bębenek / fiddle, bass, frame drum

5.09 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
7.09 – Stanislaw Stępniak, „Rdzuchowiak” | harmonia, akordeon, baraban / accordions, baraban

8.09 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel 8.09
11.09 – Józef Ciastek, „Kujon” (local variant of kujawiak dance) | skrzypce, baraban /fiddle, bass, frame drum

12.09 – publikacja filmu warsztatowego na youtube / Educational movie release on YouTube channel
14.09 – Jan Ciarkowski, „Bąk” (en. bittern, a bird) | skrzypce, basy, bębenek fiddle, bass, frame drum

 

 

***

Journey into traditional music from the heart of Poland
“In the Net of Mazurek” online workshops I Summer 2020

Janusz Prusinowski and Mazurkas of the World Foundation are happy to invite you to join them on the journey into traditional music from the heart of Poland. If you wish to discover what Polish village music of the past is about, joining us for “In the Net of Mazurek” online workshops project will offer you a unique opportunity to explore it and feel it. Not only will you encounter with Polish village masters through archival recordings, but you will also learn to play some Polish traditional melodies on traditional instruments and will even have a chance to perform them!

The workshops programme has been created in a way to combine a few elements: Janusz Prusinowski’s nearly 30 years’ field experience collected while learning music from village masters, Polish traditional instruments playing experience (violin, Polish accordion, double bass, baraban, frame drum), as well as dance and song. Referring to the work of selected Polish village masters, our workshop will provide you with the fundamentals of Polish traditional instruments practice. This will allow you to start playing those instruments even if you are a beginner! You will also discover specific elements of the style, ornaments, rhythmization and cooperation of particular instruments in a band, relevant to selected masters and regions.
“In the Net of Mazurek” online workshops project comprises three parts.

The first part will focus on a release of 13 episodes of online workshops, which will introduce you to diverse elements of traditional way of playing the violin, different types of accordions, drums and double basses. Major component of the online training will be familiarizing participants with archival recordings of Polish village masters such as Jan Lewandowski, Franciszek Grębski, Kazimierz Meto, Piotr Gaca, Konstanty Kędziora, Stanisław Stępniak, Józef Ciastek, Jan Ciarkowski. We will also rely on Maria Siwiec’s song. The archival recordings will all come from Music Lost-Found Foundation (Muzyka Odnaleziona). We will also cooperate with virtual drummer and learners not having accordion at their disposal will have possibility to learn through harmonista.pl application. The first episode of the workshops’ series will be released on 17 July 2020 and will be followed by the broadcast of other 12 episodes, released twice a week until mid-September.

The second part of the “In the Net of Mazurek” workshops project will consist of 13 interactive online workshop meetings during which Janusz Prusinowski will give musical and technical support to participants eager to learn to play more traditional melodies. It is our intention that those interactive meetings become a true international encounter, during which learners will have opportunity to send their own videos with chosen melodies.

The third and the last part of the project will comprise live meetings and workshops to be held during Mazurkas of the World Festival (29 Sept – 3 Oct 2020). We will perfect then our musical repertoire before performing it during the Dance Night, closing party of the Festival.

We look forward to having you to join us, whether you are a beginner or advanced learner, on this journey to the traditional music from the heart of Poland!

Number of participants is limited. You must register by filling out online application form www.docs.google.com/forms...
There are no admission fees. However, since we’re planning to publish highlights from online meetings and videos sent by participants with their own performances, your participation in the online workshops project means that you give us permission to use your image for any project-related materials’ publication.

***

 

Zobacz:
– w sieci mazurka
Facebook/wsiecimazurka
– Wszystkie Mazurki Świata
www.festivalmazurki.pl
Facebook/festivalmazurki 
YouTube/festivalmazurki
– Targowisko Instrumentów
www.targowiskoinstrumentow.pl

 

Organizatorzy:
w sieci mazurka
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci.

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– Facebook/wydarzenie