Kalendarz

VII KSE: Indywidualność i indywidualności w muzyce tradycyjnej

  • od 30.03.2019
  • do 31.03.2019
  • Warszawa
  • Wykłady|Konferencje

INDYWIDUALNOŚĆ I INDYWIDUALNOŚCI
W MUZYCE TRADYCYJNEJ

Tematem przewodnim VII Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego – za naszą wspólną przyczyną – stała się „indywidualność”. Temat ów kieruje nas bardziej w stronę człowieka, aniżeli kontekstów (temporalnych, historycznych, kulturowych, społecznych, przestrzennych, estetycznych etc.), choć – jak wiadomo – człowiek pozostaje z nimi zawsze w jakiejś (najczęściej bardzo ścisłej) relacji.

Indywidualność w muzyce tradycyjnej chcemy widzieć wielowymiarowo i w odniesieniu zarówno do przeszłości
jak i do teraźniejszości:
1. ukazując „indywidualność” jako zjawisko społeczne i kulturowe, jej postrzeganie i definiowanie na gruncie dyscyplin związanych z kultura ludową i tradycyjną, z folklorem, zogniskowane wokół takich problemów jak: dostrzeganie i opisywanie przez badacza cech osobowościowych „informatora”, anonimowość vs posługiwanie się
konkretnymi danymi osobowymi, perspektywa „informatora” i jego odbiór przez badacza, terminologia odnosząca się do osoby „badanego” i „badacza”;
2. zestawiając/przeciwstawiając pojęcia „indywidualności”
i „zbiorowości” z możliwymi ich zakresami semantycznymi i ontologią, dociekając konsekwencji tych zestawień/przeciwstawień, np. problem indywidualizmu przeradzającego się w powszechną zasadę;
3. przywołując ludzi – artystów, badaczy i uczonych, animatorów i działaczy, których cechy osobowościowe, determinacja w działaniu, czasem okupiona samotnością, ostracyzmem, czasem chwałą i poważaniem, talent, upór i wewnętrzna siła, nietuzinkowość, każą ich wyróżnić, określić jako nieprzeciętnych i zasługujących na szczególną pamięć czy uznanie.

 

Seminarium towarzyszyć będzie śledztwo teatralne Alicji Brudło pt. "Brudło z Wąchabna"!

PROGRAM

Sobota, 30 marca 2019

10:00 – powitanie uczestników seminarium
Sesja I – prowadzenie: dr Weronika Grozdew-Kołacińska
10:10 – prof. Piotr Dahlig Wątek personalny w badaniach etnomuzykologicznych i folklorystycznych
10:40 – dr hab. Tomasz Nowak O działalności naukowej prof. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej w siedemdziesiątą rocznicę pierwszego wyjazdu Dostojnej Jubilatki w teren
11:00 – Barbara Śnieżek „W tobie, umyśle mój, mierzę czas” – o Profesorze Ludwiku Bielawskim w przeddzień dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin

11:20-11:30 – przerwa

Sesja II – prowadzenie: dr hab. Tomasz Nowak
11:30 – dr Aleksandra Kleinrok Nina Łuszczewska – salonowa lwica czy artystyczna indywidualność w życiu XIX-wiecznej Warszawy?
11:50 – Angelika Tracz Przekroczyć tabu. Charakterystyka polskiej kobiety muzykującej na przykładzie Wiesławy Gromadzkiej
12:10 – Aleksandra Faryńska Dla męża żona, dla dzieci matka, dla społeczności – osobowość. Józefa Krzciuk we wspomnieniach
12:30 – Katarzyna Mróz „Swój” czy „obcy”? O granicach „swojskości” na Kurpiach
12:50–13:10 – dyskusja

13:10–13:20 – przerwa

Sesja III – prowadzenie: dr Dorota Majerczyk
13:20 – dr Arleta Nawrocka-Wysocka Badania terenowe – spotkanie indywidualności. Na przykładzie Śląska Cieszyńskiego
13:40 – dr Mariusz Pucia Stanisław Śmiełowski. Kontynuator idei śląskich „badaczy niestrudzonych”
14:00 – Agnieszka Jeż Żydowscy folkloryści warszawscy: sylwetki wybranych badaczy
14:20 – Beata Maksymiuk-Pacek Jan Ignaciuk – badacz kultury Podlasia
14:40 – 15:00 – dyskusja

15:00–16:00 – przerwa obiadowa

Sesja IV – prowadzenie: dr Łukasz Smoluch
16:00 – Maciej Kierzkowski Fryderyk Chopin jako twórca źródeł bezpośrednich do historii orkiestr dętych
16:20 – Karolina Anna Pawłowska Antoni Janiszewski – nestor kultury muzycznej Regionu Kozła
16:40 – dr Gabriela Gacek Ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego we wspomnieniach informatorki
17:00 – dr Jacek Jackowski Polskie dziedzictwo etnofonograficzne w świetle obowiązujących przepisów prawa, czyli Janko Muzykant na wokandzie
17:20-17:50 – dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

19:00 – „Brudło z Wąchabna – śledztwo teatralne” – spektakl Alicji Brudło i Weroniki Fibich
Centrum ŁOWICKA, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa
Warszawę i Wąchabno dzieli ponad 400 kilometrów, dzieje od 1934 roku, droga głosów, odgłosów i dokumentów. Jednocześnie jest jeden instrument. Jest też potomkini. Są też luki w układanej przez nią historii. Pustka, którą ledwo można dostrzec pomiędzy setkami pożółkłych kartek, nagraniami, które wiecznie czekają na swoich słuchaczy, piaszczystą drogą Wąchabna, zakrzywionymi rogami kozła, pograniczem, Wielkopolską i jej muzyką. Jak odnaleźć tu głos, którego nikt zawczasu nie zapamiętał? Jego odtworzenie podczas spektaklu to próba odnalezienia własnej tożsamości.
Spektakl zrealizowany w ramach Akademii Teatru Alternatywnego, organizowanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Teatr Kana i Teatr Brama w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W spektaklu wykorzystano nagrania archiwalne oraz dokumenty Jadwigi i Mariana Sobieskich pochodzące ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk.

20:30 – klub konferencyjny, podczas którego odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia PSE
Karczma „Siwy Dym”, ul. Puławska 378, 02-844 Warszawa

 

Niedziela 31 marca 2019

Sesja V – prowadzenie: dr Kinga Strycharz-Bogacz
10:30 – dr Ewa Grochowska Przyczynki do genealogii muzycznych: Franciszek Racis z Jasionowa
10:50 – dr Agata Kusto Stanisław Głaz z Dzwoli. Mistrz tradycji
11:10 – Lidia Anna Biały Indywidualizm wykonawczy muzyki tradycyjnej na przykładzie wybranych skrzypków z ziemi rzeszowskiej
11:30 – Monika Kurzeja Michał Piksa, Wincenty Pyrdoł, Franciszek Kurzeja – echa niezwykłe, czyli muzykanckie gazdówki białych górali
11:50–12:10 – dyskusja

12:10–12:20 – przerwa

Sesja VI – prowadzenie: dr Agata Kusto
12:20 – Anastasiya Niakrasava „Śpiewam swoje życie”. Indywidualny styl wykonawczy jako cecha wspólna
12:40 – Angelika Magier Indywidualność śpiewaczek mikroregionu Bagnosze
13:00 – Maria Bikont Indywidualność w śpiewie Zachodniego Polesia na przykładzie śpiewaków ze wsi Perebrody
13:20–13:40 – dyskusja

13:40–14:50 – przerwa

Sesja VII – prowadzenie: dr Arleta Nawrocka-Wysocka
14:50 – dr Kinga Strycharz-Bogacz Józef Jasek z Milówki jako wybitny śpiewak i depozytariusz lokalnej religijnej tradycji muzycznej
15:10 – dr Beata Bodzioch Indywidualizm wykonawstwa monodii liturgicznej a śpiew tradycyjny
15:30 – dr Łukasz Smoluch Między wspólnotowością a indywidualnością. Muzyka bębniarska Malinke z Baro (Wschodnia Gwinea)
15:50–16:30 – dyskusja, podsumowanie i zakończenie seminarium

 

Miejsce:
Instytut Muzykologii UW

Organizator:
Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie

„Grajek z Mazur: z okolic Warszawy - czyli pocęstne z przygrywką”, autor Jan Feliks Piwarski. źródło: Polona; opublikowano w Piwarski J.F., Album cynkograficzno-rysunkowe warszawskie w dwunastu obrazach, Warszawa 1841.