Kalendarz

V Międzygminny Festiwal Muzyki ludowej im. Anny Malec

  • 19.05.2019
  • 16.00
  • pin Jędrzejówka
  • Festiwale|Przeglądy

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzygminnym Festiwalu Muzyki Ludowej im. Anny Malec, który odbędzie się dnia 19 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Remizie OSP  w Jędrzejówce.

Przegląd na stałe wpisał  się już w kalendarz imprez kulturalnych gminy Goraj, a tym samym przyczynił się do podniesienia poziomu artystycznego sztuki wykonawczej  i popularyzacji kultury ludowej w społeczeństwie.

 

Cele festiwalu:
– propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru,
– poznanie muzyki ludowej regionu,
– ochrona i popularyzacja zanikających form folkloru muzycznego,
– prezentacja dorobku artystycznego gminnych zespołów,
– motywowanie społeczeństwa do aktywności artystycznej,
– odkrywanie zapomnianych pieśni i melodii ludowych,
– doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń,
– poznanie i promowanie twórczości Anny Malec z Jędrzejówki.

W festiwalu mogą wziąć udział następujące podmioty wykonawcze z terenu gmin: Goraj, Radecznica, Dzwola, Turobin, Chrzanów i Frampol.
I – kapele ludowe,
II – soliści instrumentaliści
II – zespoły śpiewacze
IV – soliści śpiewacy
V – młodzi wykonawcy, którzy poznali muzykę ludową od mistrzów

Wszystkie podmioty wykonawcze prezentują po 2 utwory, mile widziana będzie przynajmniej jedna piosenka z repertuaru Anny Malec (nie dotyczy instrumentalistów)!
Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 min.

Zachęcamy do poszukiwań i prezentacji dawnych, zapomnianych i tradycyjnych dla naszego regionu utworów.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu będą pieśni miłosne i weselne.

Zespoły powinny prezentować folklor muzyczny w jak najbardziej tradycyjny sposób t.j. repertuar charakterystyczny dla naszego regionu, zgodny z tradycją, śpiew powinien być jednogłosowy, wykonywany tzw. „białym głosem”, gra na tradycyjnych instrumentach zarówno w kapelach, jak i solo.

Zespoły śpiewacze wykonują swoje pieśni a cappella ( bez towarzyszenia instrumentów)!

Festiwal ma formę konkursu!
–  jury przyzna I, II i III miejsce w formie nagród rzeczowych,
–  uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy i upominki,
– ponadto zostanie przyznana nagroda specjalna za najlepsze wykonanie piosenki z repertuaru Anny Malec

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju do dnia 10 maja 2019 r.

Informacje dotyczące doboru repertuaru i programu dostępne są pod nr tel. GOK (084) 68 58 043

 

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju
Wójt Gminy Goraj
Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina

 

Źródło informacji:
– www.gazetabilgoraj.pl...