Kalendarz

Tradycja w działaniu – konferencja warsztatowa

  • od 28.09.2018
  • 15.00
  • do 29.09.2018
  • Katowice
  • Warsztaty
  • Wykłady|Konferencje
  • Dla nauczycieli

Tradycja w działaniu.
Teorie i praktyki pedagogiczne dla muzyki tradycyjnej. Konferencja warsztatowa praktyków edukacji muzycznej.

28-29 września 2018 roku
Akademia Muzyczna w Katowicach

--- DOKŁADNY PROGRAM JUŻ WKRÓTCE ---
rozpoczęcie: piątek 28 września g. 15:00

Konferencja z warsztatami dla wszystkich zainteresowanych połączeniem edukacji muzycznej oraz lokalnych tradycji muzycznych w pracy z dziećmi, dorosłymi oraz całymi społecznościami.

Zapraszamy praktyków, którzy wykorzystują muzykę w edukacji, chcą korzystać z muzyki tradycyjnej w edukacji muzycznej, studentów edukacji artystycznej oraz przedstawicieli środowiska naukowego.

Spotykamy się w katedrze Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach, by wymienić się doświadczeniami, wiedzą, umiejętnościami, omawiając metody pracy i je udoskonalać.

Wykłady i warsztaty na temat różnorodnych form edukacji muzycznej zaprezentują:
prof. dr hab. Anna Waluga (kierownik Katedry Pedagogiki Muzyki AM w Katowicach)
Adam Świtała (kompozytor, edukator i badacz)
Małgorzata Synowiec (trenerka działań lokalnych i międzypokoleniowych)

W trakcie konferencji odbędzie się także 7 30-minutowych prezentacji warsztatowych ukazujących różne podejścia do nauczania muzyki tradycyjnej i jej wykorzystaniu w nauczaniu muzyki.

Zapraszamy do uczestniczenia. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia: www.goo.gl/forms...

 

Konferencja odbywa się w ramach projektu Mały Kolberg 2018, który jest realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundację Mały Kolberg ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współorganizatorami konferencji są: Akademia Muzyczna w Katowicach oraz Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej – PSEiAM

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie