Kalendarz

StrefaEtno / Pizzica Krakowiak Roma

  • 17.06.2017
  • Kraków
  • Warsztaty

PIZZICA – KRAKOWIAK – ROMA / w kręgu tańca

For English scroll down

​Zapraszamy na weekendowy warsztat poświęcony europejskim tańcom tradycyjnym w kręgu. Warsztaty prowadzone będą przez znakomitych nauczycieli, pasjonatów i specjalistów. Vittoria Agliozzo – specjalistka włoskich tańców z Sycylii i Kalabrii, Piotr Zgorzelski — mistrz tańców polskich niestylizowanych oraz Daniel Sandu — znawca tańców południowoeuropejskich oraz balfolkowych i romskich.


Podczas warsztatów poznamy podstawowe kroki tańców, ale też skupimy się na zgłębieniu ich cechy wspólnej i charakterystycznej, którą jest improwizacja. Skoncentrujemy się na tańcu jako sztuce bycia sobą zarówno w relacji z partnerem, ale też z pozostałymi tancerzami i muzyką.

Warsztat przeznaczony jest dla dorosłych. Umiejętności taneczne nie są wymagane, natomiast otwartość i chęć zabawy, jak najbardziej!

Uczestnicy zostaną wprowadzeni stopniowo od mniej skomplikowanych do bardziej złożonych elementów tańca. Będą mieli także okazję wypróbować nabyte umiejętności podczas wieczornych spotkań tanecznych i koncertów.
Warsztat jest zapowiedzią odbywającego się w lipcu Etnokraków/Rozstaje (19. edycja), który od wielu już lat poprzez koncerty i warsztaty zbliża odbiorców do muzyki i kultury tradycyjnej krajów europejskich i wielu kultur innych kontynentów.

 

​​Harmonogram:

sobota 17 czerwca 2017:
10:00-11:30 romskie tańce w kręgu – Daniel Sandu i Marta Berdel
11:45–13:15 krakowiak niestylizowany – Piotr Zgorzelski i Katarzyna Chodoń
14:4 –16:15 krakowiak niestylizowany – Piotr Zgorzelski i Katarzyna Chodoń
16:30-18:00 pizzica, tammuriata – Vittoria Agliozzo
19:30–22:00 Wieczór praktyczny: Tańce z muzyką mechaniczną, a także na żywo (Krakowski Skład: Daniel Kübler, Arkadiusz Szałata, Katarzyna Chodoń oraz Synántisi/Caristhò)

niedziela 18 czerwca 2017:
10:00-11:30 romskie tańce w kręgu – Daniel Sandu i Marta Berdel
11:45-13:15 pizzica, tammuriata, tarantella calabrese – Vittoria Agliozzo
15:00-18:00 pizzica, tammuriata, tarantella calabrese – Vittoria Agliozzo
19:30–22:00 Wieczór praktyczny: Koncert i tańce: Synántisi/Caristhò i przyjaciele

 

Miejsce:
Strefa
Kraków, ul. Tomasza 31

​​Koszt uczestnictwa:
245zł/os (3 warsztaty dziennie + 2 wieczory praktyczne)

​​Zapisy:
–  do 24 kwietnia 2017 roku (włącznie)
– na adres: kasia.chodon@gmail.com w tytule proszę podać „Imię Nazwisko, PIZZICA - KRAKOWIAK - ROMA / w kręgu tańca, Kraków 2017”. 
– w odpowiedzi otrzymają Państwo informacje dotyczące dokonywania wpłat.

Więcej o Festiwalu: 
http://www.rozstaje.pl/ 
http://www.etnokrakow.pl/

Organizatorzy:
– Katarzyna Chodoń
– Stowarzyszenie ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji 
– Muzyki i Folklory

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

We invite you for weekend-long workshops of European circle dancing. Workshops will be held by excellent teachers, and specialists. 
Vittoria Agliozzo – specialist in Italian dances from Sicily and Calabria;
Piotr Zgorzelski – master of Polish non-stylized dance forms;
Daniel Sandu – expert on dances from Southern Europe, Balfolk and Roma dances.
During the workshops, the participants will be introduced to basic steps of those dances as well as focus on their common feature – improvisation. We will turn our attention on dancing as an art of being ourselves both in relationship with our partner and together with other dancers and the music.
Workshops are for adults only. Previous dancing experience is not required but openness and playfulness will be very welcome!
Participants will be gradually introduced to dancing, from less complicated to more complex elements. They will have a chance to try out their new dancing skills during dance parties and concerts organized in the evenings.
These workshops are an introduction to Etnokraków/Rozstaje/Crossroads Festival which will take place in July. The festival has been introducing people to traditional music of many European countries through concerts and workshops for many years.
More about the Festival: http://www.rozstaje.pl/
Welcome!