Kalendarz

Sto pociech z muzyki

  • 03.12.2018
  • Warszawa
  • Dzieci

To wydarzenie powtarza się co 7 dzień/dni aż do 2018-12-04.

Zajęcia są zaproszeniem do śpiewania, wplatania muzyki w zabawę i wspólnie spędzany z dzieckiem czas. Towarzyszący temu ruch, często bliski kontakt i dotyk wzmacniają więź rodzica i dziecka.

Każde z zajęć ma taka samą strukturę. Pierwsze pół godziny, to czas na swobodną zabawę w przygotowanej specjalnie przestrzeni, dostosowanej do wieku dzieci. W bezpiecznym otoczeniu rodzic i dziecko mogą zaznawać radości z bycia razem oraz innymi dziećmi i rodzicami, doświadczać wszystkimi zmysłami tego co wokół: wejść do basenu wypełnionego fasolą, dotykać różnych faktur, wdrapać się lub turlać.

Druga część zajęć to muzykowanie: gra na małych instrumentach, szukanie dźwięków w sobie i w tym co dookoła nas oraz zabawy, którym towarzyszy śpiew. Dzieci i rodzice są zaproszeni do interakcji podczas zabaw muzycznych - do klaskania, śpiewania, biegania, tupania, naśladowania dźwięków i gestów oraz do spontanicznego wyrażania tego co w każdym śpiewa i gra. Będą zabawy paluszkowe, bujanki, masażyki, kołysanki i hopsanki. Mrucząc do małego ucha wyrazimy więcej niż są w stanie przekazać słowa.

Zajęcia prowadzi Olga Kozieł – śpiewaczka, trębaczka, poszukiwaczka starych pieśni, wiejskich śpiewaków i opowieści muzycznych.Od 2005 roku rozwija swoje zainteresowania związane z muzyką tradycyjną – wielokrotnie uczestniczyła w warsztatach głosowych, tanecznych i instrumentalnych prowadzonych przez wykładowców z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy i Serbii. Uczestniczka ekspedycji terenowych w Polsce, Białorusi, Ukrainie i Rosji. Obenie prowadzi badania we wschodniej części Lubelszczyzny w ramach stypendium Prezydenta Miata Lublin pt. „Wołyń w pieśniach”. Członkini wielu zespołów muzyki tradycyjnej (Sekunda Mała, Z Lasu, Zespół Śpiewaczy Ewy Grochowskiej, Lubelski Komitet Pożegnalny), kuratorka cyklu „koncerty domowe”. Prowadzi warsztaty śpiewu dla dorosłych oraz zajęcia muzyczne dla dzieci.

 

Spotykamy się w 4 poniedziałki:
5,19,26 listopada
3 grudnia

Godzina:
13.00 – pierwsza grupa
14.00 – jeśli zbierze się druga grupa

Miejsce:
Warszawa, ul. Freta 20/24a

Cykl zajęć w stałych grupach:
10 dzieci z opiekunem

Zapisy i opłaty:
120 zł dziecko + opiekun
108 zł drugie dziecko z rodzeństwa

Informacje: recepcja@stopociech.pl

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie