Kalendarz

Ogólnopolska Konferencja Kultury

  • od 18.06.2018
  • do 19.06.2018
  • Warszawa
  • Wykłady|Konferencje

W dniach 18 i 19 czerwca 2018 roku w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się sympozjum wieńczące projekt Ogólnopolskiej Konferencji Kultury – wielomiesięcznej debaty polskich środowisk artystycznych ukierunkowanej na diagnozę potrzeb oraz próbę wypracowania rozwiązań odpowiadających na najbardziej palące problemy dotyczące kultury w Polsce.

W ramach Konferencji odbyło się 11 sympozjów poświęconych zarówno poszczególnym dziedzinom sztuki, jak i zagadnieniom kluczowym dla życia kulturalnego w naszym kraju, takim jak status twórcy, konieczne osłony socjalne i inne uprawnienia artystów, warunki prowadzenia instytucji kultury, samorządowa perspektywa prowadzenia działalności kulturalnej, specyfika inicjatyw niezinstytucjonalizowanych i niezależnych czy ochrona dziedzictwa niematerialnego. W obradach brało czynny udział ponad 300 osób: artyści, twórcy, animatorzy i naukowcy, przedstawiciele stowarzyszeń twórczych, organizatorów, instytucji kultury i podmiotów niezależnych.

www.konferencjakultury.pl  

 

18 czerwca, g. 11:00
Otwarcie konferencji
Status artysty – system: cele, struktura, mechanizmy – prowadzący Artur Szklener
Status artysty – jak to ma działać – uprawnienia i finansowani– prowadzący Dorota Ilczuk, Maxymilian Bylicki
Instytucja kultury w dialogu z organizatorem – prowadząca Hanna Wróblewska

19 czerwca, g. 9:00
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego – założenia, definicje, struktura, narzędzia – prowadząca Katarzyna Smyk
Ruch niezinstytucjonalizowany i mechanizmy jego wsparcia – prowadzący Paweł Płoski
Edukacja kulturalna – prowadzący Lech Śliwonik

 

Rejestracja miejsc na konferencję

Sekretariat Konferencji Kultury:
tel.: (+48 22) 4416108
e-mail: sekretariat@konferencjakultury.pl
Zespół promocji Konferencji Kultury:
tel.: (+48 22) 4416190, 22 4416195
e-mail: promocja@konferencjakultury.pl

 

Organizator projektu: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynator projektu:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

 

Źródło informacji:
– www.konferencjakultury.pl