Kalendarz

Nabór do projektu „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”

  • od 23.05.2018
  • do 28.05.2018
  • Zachodnio-pomorskie
  • Warsztaty
  • Dzieci
  • Dla nauczycieli

Zapraszamy szkoły z woj. zachodniopomorskiego do udziału w kolejnej edycji projektu etnograficznego „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”, który realizowany będzie w okresie od czerwca do października 2018 r.

Projekt ma na celu odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury regionu Pomorza Zachodniego – odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców. Projekt adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego oraz ich nauczycieli. Uczniowie wcielą się w rolę młodych badaczy kultury i tradycji w swoim najbliższym otoczeniu.

 

W ramach projektu m.in.:
– zorganizowane zostanie szkolenie metodyczne dla nauczycieli w dniach 8–10 czerwca 2018 roku w Grodnie k. Międzyzdrojów,
– w okresie wakacyjnym pod okiem nauczyciela odbędą się pozalekcyjne badania terenowe, prowadzone przez uczniów na terenie ich gminy,
– zorganizowana zostanie Konferencja Młodych Naukowców, gdzie uczniowie przedstawią wyniki swoich badań,
– koszty szkolenia metodycznego oraz koszty wynagrodzenia dla nauczycieli pokrywa w całości Fundacja.

 

ZASADY NABORU

Szkołę do projektu zgłasza GMINA, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy dołączony do wiadomości i przesyłając oryginał drogą pocztową na adres Funduszu z dopiskiem „TUTEJSI”  lub przesyłając skan drogą elektroniczną na adres mailowy: j.cieslak@efrwp.com.pl

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3a,
00-814 Warszawa

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do dnia 28 maja br. Liczba miejsc jest ograniczona. W tegorocznej edycji projektu weźmie udział 15 szkół.

 

Więcej informacji i pliki (zgłoszenie, umowy) do pobrania: www.centrum-grodno.pl...