Kalendarz

Metodyka pracy z dziećmi i społecznościami

  • 17.05.2019
  • 14.00
  • Gdańsk
  • Warsztaty
  • Wykłady|Konferencje

Mały Kolberg jest połączeniem tradycji z edukacją, a jego szczególna jakość mieści się w podejściu opartym o potrzeby rozwojowe poszczególnych współtwórców spotkań, zajęć, warsztatów, wydarzeń.

Spotkamy się z Małgorzatą Synowiec, a na spotkaniu przyjrzymy się:
- roli zabawy w życiu dzieci, dorosłych, starszych i społeczności,
- znaczeniu tradycji dla tożsamości dzieci;
- metodyce pracy z dziećmi w podejściu projektowym;
- sposobom na włączanie seniorów do działań związanych z lokalną kulturą i tradycją;
- tworzenie scenariuszy zajęć dla dzieci na bazie lokalnych zasobów kulturowych;
- inspirowanie do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy z dziećmi na materiale najbliższym sobie i tradycyjnym.

Małgorzata Synowiec
Trenerka, ekspertka od psychologii rozwojowej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, sołtyska. W projekcie Mały Kolberg od początku, czyli od 2014 roku.
Pisze o sobie: Pochodzę ze wsi i całe moje dzieciństwo, okres dorastania i dojrzewania nierozerwalnie związany był z aktywnościami, obrzędami i tradycją wsi łęczyckiej. Po przejściu na emeryturę tworzę siedlisko po lasem, które odtwarza tradycje starej wsi. W swoje pasje włączam środowisko lokalne. Organizujemy imprezy muzyczne – śpiewanie „białym głosem” , plecenie wianków, zajęcia garncarskie, zajęcia teatralno-obrzędowe, wypiekanie chleba w piecu chlebowym, wędzenie serów i mięsa w domowej wędzarni, kultywujemy święta majowe, a w długie zimowe wieczory spotykamy się całą wsią i słuchamy „starszyzny” jak to kiedyś tu było. Zapraszamy wnuków, bądź innych członków rodzin właścicieli okolicznych młynów, dworów. Prowadzę agroturystykę http://synowcowka.republika.pl/ i w ten sposób przekazuję wiedzę na temat tradycji i aktywności ludzi na wsi np. uprawa lnu, zielnika, warzywnika przy użyciu starych sprzętów gospodarczych.

Jest to drugie spotkanie kolejnego etapu projeku „Mały Kolberg na Pomorzu, które rozpocznie się warsztatami metodyki pracy z dziećmi i pracą ze środowiskiem, a następnie, od godziny 17:00, zaprosimy na spotkanie z kulturą kaszubską w ujęciu filmowym.

 

Termin:
piątek 17 maja od godziny 13:00 do 17:00

Miejsce:
Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk, ul. Bielańska 1

Spotkanie jest bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków IMIT w ramach działania Pracowni Muzyki Tradycyjnej

Organizatorzy:
Mały Kolberg
Instytut Muzyki i Tańca 
Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej UG 
Studenckie Koło Naukowe Etnologów przy Uniwersytecie Gdańskim

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie