Kalendarz

Mały Kolberg w Kaliszu

  • 19.11.2018
  • Kalisz
  • Warsztaty
  • Wykłady|Konferencje
  • Dla nauczycieli

Mały Kolberg w Kaliszu
Nabór do cyklu szkoleniowego.


Zapraszamy wszystkie osoby pracujące z dziećmi w bibliotekach, szkołach, przedszkolach, świetlicach, teatrach i na scenie,a także rodziców, animatorów/ki, edukatorów/ki.

W programie szkolenia: ludowe tańce, zabawy, piosenki i kultura tradycyjna z Wielkopolski i kaliskiego. Włączanie w pracę z dziećmi seniorek i seniorów oraz całych społeczności lokalnych. Wsparcie w prowadzeniu własnych projektów animacyjnych.

Pierwsze spotkanie w poniedziałek 19 listopada b.r. w godzinach 11:00- 19:00 w Kaliszu.

Mały Kolberg to projekt stworzony, aby kształcić postawę uważności na lokalne tradycje, przekazy dziadków i babć, muzykę tradycyjną już u najmłodszych dzieci. Tym razem w Wielkopolsce na Ziemi Kaliskiej. Pracujemy z dorosłymi nad tym, by w jak najbliższy sposób pomagać dzieciom budować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Pozwala na to znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia.
Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych włączaniu żywej tradycji do codziennej pracy z dziećmi i społecznością lokalną.

Rekrutacja
Rekrutację do projektu prowadzimy za pomocą formularza: https://docs.google.com/forms/d/1m3S3vjhs6fC1UkJbQW0yDX4AqPJYA2lMFPUBSR7BJkk/edit

Zgłoszenie do udziału w niniejszym projekcie obejmuje udział w działaniach do 2019 roku:
- całodzienne warsztaty (19 listopada w godz. 11:00- 19:00 w Kaliszu oraz kolejne warsztaty 2019 roku)
- udział w konsultacjach,
- prowadzenie zajęć z użyciem materiałów warsztatowych,
- stała komunikacja z koordynatorkami,
- comiesięczne krótkie spotkania w Kaliszu z koordynatorką lokalną

Na zgłoszenia czekamy do 4.11.2018 roku do godziny 16:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 7.06.2018 roku e-mailem do osób zgłaszających się.

Z góry dziękujemy wszystkim osobom za zainteresowanie.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
Koordynatorka projektu: Katarzyna Paterek
kasia.paterek@malykolberg.pl

Zajęcia muzyczne
Zajęcia muzyczne poprowadzą doświadczone w pracy z dorosłymi i dziećmi: Joanna Szaflik oraz Karolina Ociepka.

Zajęcia metodyczne prowadzi edukatorka w zakresie edukacji dziecięcej, psychologii rozwojowej, Katarzyna Paterek, a także Małgorzata Synowiec.

– Pomiędzy szkoleniami uczestnicy i uczestniczki – wykorzystując swoje lokalne tradycje – będą prowadzić i dokumentować zajęcia dla dzieci.

– Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mogli także skorzystać z konsultacji telefonicznych i on-line wspomagających ich we własnych działaniach.

– podczas szkoleń realizowana będzie dokumentacja wideo. Zapisy filmowe zabaw i tańców zostaną udostępnione na stronie internetowej http://malykolberg.pl oraz na kanale http://YouTube.com/malykolberg.

Cel
Celem projektu jest przygotowanie 15 osób pracujących z dziećmi do tworzenia lokalnych projektów związanych z tradycją, które pozwolą dzieciom poznać tradycję oraz zwyczaje swojego otoczenia i znaleźć w nich inspirację dla własnych działań.

Odbiorcy
– opiekunki w żłobkach, nauczyciele/nauczycielki przedszkoli i szkół podstawowych
– pracownicy bibliotek, świetlic
– artyści i animatorzy kultury
– rodzice
– seniorzy i seniorki

Organizator
Fundacja Mały Kolberg

Sponsor
Projekt realizujemy dzięki wsparciu z Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Pracowni Muzyki Tradycyjnej, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej o projekcie:
http://malykolberg.pl

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie