Kalendarz

60. Dni Kolbergowskie w Przysusze

  • 02.06.2019
  • Przysucha
  • Festiwale|Przeglądy

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Urząd Gminy i Miasta w Przysusze organizują 2 czerwca 2019 r. już po raz 60. Dni Kolbergowskie, przegląd tradycyjnego folkloru, podczas którego przeprowadzone będą jednocześnie eliminacje z regionu radomskiego na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Wykonawcy mogą występować w jednej z 5 kategorii: zespół śpiewaczy, kapela ludowa, solista instrumentalista, solista śpiewak oraz „Mistrz i uczeń”.

Celem przeglądu jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego oraz ukazanie twórczych aspiracji mieszkańców wsi regionu radomskiego. Laureaci przeglądu, spełniający wymogi formalne, typowani są na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Przegląd odbędzie się w dniu 02.06.2019 roku w Parku Miejskim w Przysusze

Przegląd rozpoczyna się o godz. 9 30,
sekretariat rejestruje wykonawców od godz. 9 00

W załączniku na stronie www.gminaprzysucha.pl... zamieszczone są regulamin i kartę uczestnictwa.

 

Organizatorzy:
– Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze
– Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
– Dom Kultury w Przysusze
– Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Partnerzy:
– LGD „Razem dla Radomki”

Dofinansowano ze środków:
– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– www.gminaprzysucha.pl...