Kalendarz

Etnografowie w Wikipedii

  • 15.12.2017
  • 14.30
  • Poznań
  • Wykłady|Konferencje

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach, których celem jest uzupełnienie zasobów Wikipedii o hasła biograficzne dotyczące środowiska wielkopolskich badaczy kultury – ludoznawców, etnografów, etnologów, antropologów kultury i folklorystów.

Każdy z uczestników może opracować lub uzupełnić dowolną ilość biogramów, korzystając z wydawnictw Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, uzupełniając bibliografię o inne pozycje i dodatkowo konsultując się z ekspertami (np. pracownikami Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Muzeum Etnograficznego MNP, Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu). 

 

Terminy:
W ramach warsztatów odbędą się trzy spotkania – pierwsze już 15 grudnia 2017 roku w godzinach 14.30–18.00.
Terminy kolejnych dwóch spotkań zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu.
Czas trwania warsztatów – 30 h (3 spotkania, każde 2 x 90 minut) 

Plan warsztatów: 
www.drive.google.com...

Miejsce:
Siedziba Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
Poznań, ul. Umultowska 89D, sala 2.21

Zachęcamy do zapisów za pośrednictwem formularza google:
www.docs.google.com/forms...

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu

Współpraca:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

Prowadząca:
mgr Karolina Dziubata

Współpraca:
dr Agata Stanisz, dr hab. Anna Weronika Brzezińska

Minimalna liczba uczestników: 8 osób
Maksymalna liczba uczestników: 16 osób

Wymagania:
własny komputer (wymagana rejestracja w sieci www.eduroam.amu.edu.pl)

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma zaświadczenie o udziale w projekcie oraz zaświadczenie o napisaniu artykułu popularno-naukowego

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie