Aktualność

Szkoły Mistrzów – programy IMiT ogłoszone

Instytut Muzyki i Tańca zaprasza do udziału w dwóch programach konkursowych opartych na przekazie kompetencji w zakresie muzyki tradycyjnej i budowy instrumentów ludowych w relacji mistrz–uczeń: 
Szkoła Mistrzów Tradycji 
Zobacz – imit.org.pl/pl/programy... 
– Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych 
Zobacz – imit.org.pl/pl/programy...

 

Termin składania wniosków – 30 listopada 2017 roku

 

Program „Szkoła Mistrzów Tradycji” powstał po to, aby wspomagać proces przekazu praktycznych umiejętności muzycznych i tanecznych - zachęcić adeptów muzyki tradycyjnej do poszukiwania Mistrzów i praktykowania u nich, Mistrzom zaś dać uprawnione poczucie, że ich muzyka „nigdy nie zaginie”.

 

Efektem sześciu, zakończonych edycji programu SMT (2011-2016) są 22 warsztaty nauki tradycyjnych technik wykonawczych. W ramach warsztatów odbyło się ok. 900 godzin warsztatowych śpiewu tradycyjnego, gry na instrumentach ludowych i tańca prowadzonych przez ponad 120 Mistrzów Tradycji i ich kontynuatorów. Warsztaty zgromadziły ok. 1170 czynnych uczestników. Odbyło się 30 imprez towarzyszących warsztatom – zabaw tanecznych, koncertów, konkursów, wystaw i happeningów. Powstało 35 filmów archiwalnych dokumentujących warsztaty. Siódma edycja programu, w ramach której realizowane są trzy projekty, zakończy się 31 grudnia 2017 roku. Filmy z warsztatów dostępne są na stronie internetowej IMiT w zakładce „materiały" oraz na kanale YouTube IMITpolska
Zobacz też na MuzykaTradycyjna.PL

 

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” powstał w celu wsparcia procesu nauki i przekazywania praktycznych umiejętności w zakresie technik budowy polskich ludowych instrumentów muzycznych oraz propagowania wiedzy o ich roli w kulturze na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu „mistrz-uczeń”.

Efektem pięciu zakończonych edycji programu SMBIL (2012-16) jest 21 warsztatów indywidualnych lub organizowanych przez instytucje, prowadzonych przez 24 mistrzów budowy instrumentów ludowych, którzy przekazali wiedzę i uczyli budowy takich instrumentów jak: dudy wielkopolskie – typ bukowsko-kościański i sierszeńki dmuchane (Andrzej Mendlewski), dudy wielkopolskie – typ rawicko-gostyński (Michał Umławski), basy radomskie (Piotr Sikora), bębenek biłgorajski (Zbigniew Butryn), cymbały (Marek Kruczek), baraban z talerzem (Jan Wochniak), kozioł biały weselny (Grzegorz Witke), lira korbowa(Stanisław Nogaj, Paweł Kowalcze), dudy żywieckie (Edward Byrtek), piszczałka bezotworowa (Jan Karpiel-Bułecka), róg pasterski (Zbigniew Wałach), trombita (Zbigniew Wałach, Jan Karpiel-Bułecka), złóbcoki (Andrzej Czernik-Gracka, Jan Bobak), mazanki (Piotr Cieślak), basetla kurpiowska (Andrzej Staśkiewicz), skrzypce diabelskie (Tadeusz Makowski),  skrzypce żłobione (Stanisław Bafia), ligawki (Stanisław Jałocha) i basy dłubane (Zbigniew Butryn). W warsztatach wzięło udział łącznie 97 czynnych uczestników, którzy odbyli ponad 2 000 godzin warsztatów. Zbudowano 47 instrumentów. Do publikacji IMiT przekazano 12 projektów instrumentów i 10 filmów dokumentujących warsztaty organizowane przez instytucje. Filmy i projekty instrumentów dostępne są na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce „materiały". Filmy z warsztatów zamieszczone są również na kanale YouTube IMITpolska.  
Zobacz też na MuzykaTradycyjna.PL

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów

Wróć