Aktualność

Moje tradycje – moje korzenie

 

W dwóch mikroregionach Wielkopolski – na Biskupiźnie i na Ziemi Kaliskiej – odbyły się w listopadzie spotkania z muzyką i kulturą tradycyjną, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to cykl interaktywnych koncertów edukacyjnych, w trakcie których dzieci poznają zwyczaje, tradycje, muzykę i tańce stron, z których pochodzą.

 

 

Dzięki zaproszeniu do współpracy muzyków, zajmujących się na co dzień tradycjami Wielkopolski, dzieci mają okazję usłyszeć na żywo muzykę wiejską, będącą niematerialnym dziedzictwem kulturowym wspomnianych subregionów– Ziemi Kaliskiej i Bisukupizny. W spotkaniach uczestniczą nie tylko muzykanci, ale również lokalni depozytariusze tradycji, co wspiera międzypokoleniowy przekaz. Interaktywna formuła koncertów odpowiada potrzebom najmłodszych odbiorców, a tym samym umożliwia im zdobywanie wiedzy o tradycjach swojego regionu w sposób atrakcyjny i aktywny. Dzieci otrzymują również materiały dydaktyczne w formie specjalnie zaprojektowanych kart, umożliwiających stworzenie postaci w strojach tradycyjnych.

 

 

Projekt „Moje tradycje - moje korzenie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań. Program dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska.” Partnerami projektu są: Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic, kapela Przodki oraz firma Mozaika. W projekcie wzięło udział prawie 1300 dzieci i około 70 nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Za koordynację organizacyjną oraz merytoryczną projektu odpowiadają członkinie stowarzyszenia Dom Tańca Poznań – Karolina Ociepka oraz Joanna Szaflik.

Karolina Ociepka – od 2009 roku pracuje jako animator i prelegent z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych, tworząc i prowadząc warsztaty, spektakle, koncerty edukacyjne oraz interaktywne spotkania ze sztuką. W ramach działań firmy Mozaika, której jest współtwórcą, zrealizowała jak dotąd 11 tematycznych programów dotyczących różnych regionów i subregionów Polski, przedstawianych regularnie w szkołach, przedszkolach, domach kultury, jak również w Muzeum dla Dzieci przy Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz Bramie Poznania ICHOT.

Joanna Szaflik – muzykę tradycyjną poznawała od najmłodszych lat z przekazu. Śpiewa od 2004 roku ucząc się technik wokalnych zarówno od mistrzów starego jak i młodego pokolenia, a od 2014 roku zajmuje się głównie muzyką Biskupizny, Ziemi Kaliskiej oraz Ziemi Sieradzkiej prowadząc badania terenowe w poszukiwaniu repertuaru i mistrzów muzyki tradycyjnej i studiując nagrania archiwalne.
Członkini kapeli Przodki, w której śpiewa i gra na basach oraz zajmuje się animacją kulturalną m.in.: prowadzeniem warsztatów tańca tradycyjnego, organizacją potańcówek i koncertów, badań terenowych (sieradzkie, kaliskie) i wypraw kolędniczych oraz prowadzeniem warsztatów śpiewu dla dorosłych oraz dzieci.
Jest psychologiem, coachem i trenerem grup, co stanowi podstawę jej umiejętności w pracy warsztatowej. Była słuchaczką podyplomowych studiów etnomuzykologicznych (IM UW).Członkini Stowarzyszenia Dom Tańca oraz Stowarzyszenia Dom Tańca Poznań. Współpracowała z organizacjami: L'Association des Rencontres Chantées (Francja), Fundacją Wszystkie Mazurki Świata, była kuratorem Koncertu Muzyka Dorzecza Prosny i wykonawcą, oraz prowadziła warsztaty pieśni kaliskich i sieradzkich (WMŚ 2018 r.), dudziarz.eu, dudziarze.pl. Współpracowała z Gminnym Centrum Kultury w Krobi jako producentka i kierownik muzyczny płyty “Lala gąski na gałązki. Muzyczne tradycje dziecięce Biskupizny”. Opracowała merytorycznie materiały dydaktyczne w projekcie Alfabet Tradycji dofinansowanym przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Przygotowywała i prowadziła zajęcia edukacyjne z muzyką tradycyjną dla animatorów i nauczycieli w ramach wielkopolskiej edycji programu Mały Kolberg 2018.

Scenografia oraz karty pracy: Anna Kaźmierak /Miło to widzieć/
Bęben osznurowany oraz basy kaliskie powstały w pracowni Mateusza Raszewskiego
Zdjęcia: Piotr Baczewski, Anna Wilowska

Kontakt:
joanna.szaflik@gmail.com
karolina.ociepka@gmail.com

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów

Wróć