Aktualność

Laureaci 43. edycji Nagrody

 W dniu 11 kwietnia 2018 roku na posiedzeniu Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dokonano wyboru laureatów tegorocznej edycji.

 

Laureatami 43. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga w sześciu kategoriach wymienionych w Regulaminie zostali:

Kategoria I – dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego
Romuald Jędraszak – muzyk i nauczyciel gry na wielkopolskich instrumentach ludowych (dudy, sierszeńki, skrzypce przewiązane, mazanki), kieruje kapelą dudziarską.
Kostrzyn, pow. poznański, Wielkopolska
Stanisława Kowalska – hafciarka i twórczyni czepców wielkopolskich,
Golina, pow. jarociński, Wielkopolska
– Leon Lewandowski – muzykant solista (gra na skrzypcach i basach kaliskich), członek Kapeli Ludowej „Brzeziny”.
Jagodziniec, pow. kaliski, Kaliskie, Wielkopolska
– Roman Prószyński – mistrz w dziedzinie plastyki obrzędowej i zdobniczej, wykonawca pisanek i wycinanek.
Terpentyna-Dzierzkowice, pow. kraśnicki, Lubelskie
– Danuta Radulska – twórczyni podlaskich tkanin dwuosnowowych.
Wasilówka, pow. sokólski, Podlasie
– Halina Witkowska – kurpiowska pisankarka, hafciarka, popularyzatorka kultury regionalnej.
Lemany, pow. pułtuski, Kurpie

 

Kategoria II -  dla twórców za pisarstwo ludowe
– Sabina Szymbor – poetka ludowa
Wola Niemiecka,  pow. lubartowski, Lubelskie

 

Kategoria III – kapela ludowa
Kapela Lipców z Wygnanowa w pow. radomskim,  Radomskie

 

Kategoria IV - dla zespołów folklorystycznych
– Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie”
Markowa, pow. łańcucki, Rzeszowskie
– Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
Sierakowice, pow. kartuski, Kaszuby

 

Kategoria V - dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów
– Władysław Dubaj – animator kultury ludowej, organizator i dokumentalista regionalnej i ogólnopolskiej sceny teatrów wiejskich.
Tarnogród, pow. biłgorajski, Lubelskie
– Joanna Prętkowska – regionalistka, animatorka kultury biskupiańskiej, kierowniczka Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i okolic.
Domachowo, pow. gostyński, Wielkopolska

 

Nagroda honorowa
Polski Zespół Folklorystyczny „MAZURY”
Mallet-Paraná, Brazylia

 

Źródło informacji:
– www.muzeum-radom.pl

Wróć