Aktualność

Atlas muzyki tradycyjnej Polesia

Polecamy nowiutki zakątek internetu!
„Atlas muzyki tradycyjnej Polesia”

www.muzykapolesia.net 

 

Od autorów:

Portal ów stanowić ma przewodnik po muzyce wiejskiej rozległych obszarów Polesia leżących na terenie Białorusi, Ukrainy i Polski. Chcemy tu prezentować najciekawsze zjawiska i artystów wykonujących miejscowy repertuar przejęty w międzypokoleniowym przekazie: wiejskich śpiewaków i muzykantów, ale także miejskich muzyków podejmujących kontynuację poleskiego stylu i repertuaru w oparciu o bezpośredni przekaz tradycji muzycznych. 

Prezentujemy tu sylwetki i – w miarę możliwości – nagrania śpiewaków, śpiewaczek  i instrumentalistów, a także zespołów śpiewaczych i kapel, których działalność artystyczna przypadła na okres ostatnich kilkudziesięciu lat, zarówno artystów znanych ze scen wielkich festiwali jak i tych, których działalność muzyczna nie wykraczała poza rodzinną wieś. Polesie to region rozległy i muzycznie niezmiernie bogaty, dlatego praca nad zawartością naszej encyklopedii zaplanowana jest na co najmniej kilka lat.  Liczymy na pomoc i współpracę ze strony osób prywatnych i instytucji posiadających informacje, fotografie, materiały dźwiękowe i filmowe, które mogłyby ten leksykon uzupełnić. Ważne są nawet najdrobniejsze wzmianki o dawnych muzykantach czy stare fotografie z rodzinnego archiwum. 

Leksykon oparty jest na wzorcu budowanej przez nas od 2012 roku analogicznej strony o Roztoczu (www.muzykaroztocza.pl), która, jak i się wydaje, sporo dobrego zdziałała, na rzecz znajomości lokalnej muzyki w regionie zwłaszcza. 

Poleska encyklopedia, budowana w polsko-ukraińsko-białoruskiej kooperacji  jest dopiero na starcie, ale już jest w niej dobrze ponad setka artykułów i kilkaset nagrań, filmów, obrazków. Wszystko docelowo w 3 wersjach językowych. 


 
Idea i redakcja całości:
Krzysztof Gorczyca

Autorzy materiałów:
Iryna Maziuk (Mińsk), Oleksij Nahornyuk, Jurij Kowalczuk, Wiktor Kowalczuk (Równe), Natalia Serbina, Oleg Korobow, Margarita Skażenik (Kijów), Agnieszka Szokaluk, Krzysztof Gorczyca (Lublin) Maria Tulżankowa (Homel)

 

Wydawca, realizator:  
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
www.muzykapolesia.net
www.muzykaroztocza.pl
Facebook/tdnicz
Facebook/muzykaroztoczapl

 

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów

Wróć