View

New website about Polish traditional dance!

A new website - tance.edu.pl about traditional dance has been launched by the Institute of Music and dance. The site shows a wide range of dance genres and forms. It's a free educational platform which consists of materials about historical and contemporary presence of traditional dance in Polish culture both - in Polish and English. 

You will find there films about dances (archival and new videos), descriptions of dances along with photographs, prints, audio files and a rich bibliography. There are also instructional videos to assist in teaching particular dance forms. 

"The website is intended for all dance enthusiasts: adults and young people, amateurs and professionals, animators of culture, pedagogues and academic teachers, for whom it may serve as both a source of knowledge and inspiration. The portal may also be of some help to dancers, choreographers and researchers who deal with dance on a daily basis."

Source: http://www.tance.edu.pl/en/about/concept

 

 

Prace nad portalem zostały zainicjowane w ważnym ze względów symbolicznych Roku Kolberga 2014, jednak sam portal został pomyślany jako „strona w procesie” i będzie przez kolejne lata systematycznie uzupełniany, zarówno o materiały archiwalne, jak i te stworzone specjalnie na jego potrzeby. Swoje miejsce znajdą tutaj zarówno niestylizowane formy tańca, jak i formy opracowane i stylizowane, tworzone na potrzeby sceny, a także tańce historyczne (dawne) i narodowe.

Podstawową formą prezentacji na portalu są materiały filmowe, archiwalne i współczesne, przedstawiające wykonanie poszczególnych tańców. Zostały one udostępnione przez archiwa instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych oraz osoby prywatne. Obok materiałów filmowych znajdziemy tu także opisy tańców, zdjęcia, ryciny, pliki audio oraz filmy instruktażowe, będące pomocą w nauce konkretnych form tanecznych. Na portalu znajdą się także wskazówki bibliograficzne, odsyłające do tekstów naukowych oraz popularnych.

Informacje dotyczące poszczególnych tańców będzie można odnaleźć na portalu na wiele sposobów: wyszukując nazwę tańca na liście nazw ułożonych w kolejności alfabetycznej, szukając według regionów etnograficznych oraz według klasyfikacji podstawowych form choreotechnicznych.

W literaturze fachowej znaleźć można kilka propozycji klasyfikacji tańców obecnych w polskiej kulturze. Autorzy portalu przyjęli uproszczoną klasyfikację choreologiczną tańców i zabaw o charakterze tańca, opracowaną w oparciu o literaturę fachową i własne doświadczenia. Podstawą jest podział na następujące grupy: tańce i zabawy wykonywane solo, tańce wykonywane w parach, tańce wykonywane przez trójkę tancerzy oraz tańce korowodowe. Jako odrębne grupy opisane zostaną i zilustrowane tańce historyczne (dawne) i polskie tańce narodowe, a także tańce i zabawy dzieci. Organizatorzy mają nadzieję, że zaproponowana systematyka będzie czytelna i użyteczna dla wszystkich odbiorców portalu.

 

Autorzy: Romana Maciuk-Agnel, dr Robert Dul, Jacek Jackowski, Jan Łosakiewicz, dr Tomasz Nowak, Piotr Zgorzelski
Redakcja: Konrad Niciński, Joanna Targoń
Tłumaczenie: dr Robert Dul, Józef Jaskulski, Monika Tacikowska
Projekt strony: Studio Robot
Projekt został zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działań priorytetowych Roku Kolberga.

Go back