View

Konferencja naukowa „Zaangażowanie, animacja, edukacja”

Ogólnopolska konferencja naukowa „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 18–22 września 2019 roku w Poznaniu. Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektywnie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku naukowego i popularyzatorskiego etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Główne pytania, na które chcemy odpowiedzieć podczas planowanej konferencji brzmią:
– Czy etnologia i antropologia kulturowa jest (powinna być) zaangażowaną moralnie, politycznie i społecznie dyscypliną w kontekście zmian społecznych uwidaczniających się we wszystkich sferach życia?
– W jaki sposób można realizować idee upowszechniania dorobku etnologii i antropologii kulturowej w kręgach pozanaukowych?

W ramach planowanej konferencji zapraszamy Państwa do zaprezentowania swoich działań, wyników badań naukowych oraz do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu realizowania projektów edukacyjnych i animacyjnych.

Ogłaszamy otwarty nabór do trzech sesji, z których każda ma inną formę prezentacji zgłoszonych tematów. Wszystkie przesłane zgłoszenia będą oceniane anonimowo przez członkinie i członków Komitetu Naukowego, w skład którego wchodzą reprezentantki
i reprezentanci sekcji tematycznych działających przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
1. Sesja referatowa: Upowszechnianie wiedzy etnologicznej i antropologicznej
2. Sesja posterowa: Edukacja jako forma współpracy ze społecznościami lokalnymi
i grupami środowiskowymi
3. Warsztaty edukacyjne: Praktyczna strona etnologii i antropologii kulturowej

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: ptl.poznan@gmail.com

Uczestniczki i uczestniczy ponoszą opłatę konferencyjną w wysokości:
- 150 zł – członkinie i członkowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
- 250 zł – osoby niezrzeszone w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym

 

Miejsce:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Wrocław, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie

Go back